Antonio González, Oriol Gomis, Jordi Llorca i Víctor Rotger, reconeguts amb les distincions ICREA Acadèmia 2019

Els investigadors de la UPC Antonio González, Oriol Gomis, Jordi Llorca i Víctor Rotger han estat reconeguts per ICREA Acadèmia. Els quatre rebran una subvenció per part de la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) per intensificar una recerca d’excel·lència en diversos camps.

11/03/2020

Els investigadors de la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) Oriol Gomis i Víctor Rotger han rebut l’ICREA Acadèmia per primera vegada, mentre que Antonio González ja havia rebut aquesta distinció el 2014 i Jordi Llorca és la tercera vegada que rep la distinció, tots dos ara la renoven. El programa ICREA Acadèmia impulsa i premia des del 2008 l’excel·lència de la recerca de les universitats públiques de Catalunya, i contribueix a intensificar la recerca dels investigadors que es troben en una fase totalment activa i expansiva de la seva carrera investigadora. Les persones reconegudes amb el guardó ICREA Acadèmia reben una subvenció per a la recerca per un període de cinc anys.

Oriol Gomis, catedràtic del Departament d’Enginyeria Elèctrica de la UPC i docent a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB), ha estat distingit en l’àmbit de Ciències de l’Enginyeria. Gomis, que és investigador del Centre d’Innovació Tecnològica en Convertidors Estàtics i Accionaments (CITCEA), dedicarà l’ajut a investigar els reptes que planteja la massiva penetració d’electrònica de potència en el sistema elèctric, en el marc de la reconversió del sector elèctric amb la massiva integració de les energies renovables.

El CITCEA-UPC ja treballa en diversos projectes per estudiar com implementar la funcionalitat de crear xarxa mitjançant convertidors i definició i reconfiguració de les proteccions a la xarxa elèctrica o comprendre l’estabilitat de les xarxes electròniques modernes tenint en compte les interaccions entre diferents equips.

Per la seva part, Víctor Rotger professor de la Facultat d’Informàtica de Barcelona (FIB) i de la Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME), i investigador del grup de recerca de Teoria dels Nombres (TN), destinarà el guardó a investigar com  obtenir nous resultats sobre la conjectura de Birch i Swinnerton-Dyer (un dels set problemes del mil·lenni plantejats pel Clay Math. Institute), la generalització d'aquesta conjectura que van proposar Bloch i Kato dins del programa de Langlands i les conjectures de Venkatesh (Medalla Fields 2018) sobre la cohomologia de les varietats aritmètiques associades a grups algebraics. Aquests projectes els realitza en col·laboració amb estudiants de doctorat al Departament de Matemàtiques de la UPC, els investigadors del grup de Teoria de Nombres de la UPC, investigadors de la UB i UAB així com els professors Henri Darmon, de la McGill University (Canadà); Michael Harris, de la Columbia University a Nova York (Estats Units), i Akshay Venkatesh, de la Princeton University (Estats Units).  

Antonio González, que ha rebut el guardó per segona vegada i Jordi Llorca per tercera ocasió, han estat distingits en la categoria de Ciències de l’Enginyeria. Antonio González,catedràtic del Departament d'Arquitectura de Computadors, lidera el grup de recerca en Microarquitectura i Compiladors (ARCO) i centra la seva activitat investigadora en l'àrea d'arquitectures robustes i energèticament eficients per a computadors de propòsit general, processador gràfics i sistemes per a la computació cognitiva.

Pel que fa a Jordi Llorca, és catedràtic del Departament d'Enginyeria Química, investigador de l'Institut de Tècniques Energètiques, director del Centre de Recerca en Ciència i Enginyeria Multiescala de Barcelona i responsable del grup de recerca de Nanoenginyeria de Materials Aplicats a la Energia (NEMEN). Ha rebut el guardó per les seves investigacions relacionades amb l'estudi fonamental i ús de catalitzadors en el camp de l'energia i el medi ambient. Treballa en el disseny de reactors catalítics i reactors de membrana per produir hidrogen, en el camp de la fotoquímica per produir hidrogen a partir de la llum solar i en el disseny de nous catalitzadors per a l'eliminació de contaminants atmosfèrics i obtenció de combustibles sintètics.

Oriol Gomis, catedràtic del Departament d'Enginyeria Elèctrica de la UPC

Víctor Rotger, professor de la Facultat d'Informàtica de Barcelona i la Facultat de Matemàtiques i Estadística de la UPC

Antonio González, catedràtic del Departament d'Arquitectura de Computadors

Jordi Llorca, catedràtic del Departament d'Enginyeria QUímica