Prorrogat, fins al 16 de maig, el termini de sol·licituds de la beca general del Ministeri d'Educació i FP

S'ha prorrogat el període per presentar la sol·licitud per accedir a una beca general del Ministeri d’Educació i Formació Professional i es podrà sol·licitar fins al 16 de maig. Els estudiants de nou ingrés de grau i màster del curs 2022-2023 i els estudiants de la UPC que vulguin accedir a un dels ajuts, han de realitzar la sol·licitud tant si han decidit els estudis que cursaran com si no i, fins i tot, si no saben encara si el proper curs estudiaran a la universitat. Fora del termini, no podrà fer-se la sol·licitud.

12/05/2022

El Ministeri d’Educació i Formació Professional ha fet pública, el 12 de març, la convocatòria de beques de caràcter general per al curs 2022-2023 per a estudiants que cursin estudis postobligatoris. Els ajuts es destinen a aquelles persones que, el curs 2022-2023, es matriculin en estudis universitaris oficials de grau o de màster universitari i que vulguin accedir a la reducció del cost de matrícula i/o a altres compensacions econòmiques que el Ministeri atorga en funció de la renda i del patrimoni familiar i de requisits acadèmics.

El termini de presentació de sol·licituds s'ha prorrogat i finalitzarà el 16 de maig. La principal novetat de l’actual convocatòria ha estat l’avançament significatiu del termini de sol·licituds: enlloc del mes d'obrir-se el mes d'agost, aquest any el període s’ha obert el 30 de març.

Un altre factor rellevant de la convocatòria és que es destina a tots els estudiants de grau i màster del proper curs, tant si han decidit els estudis com si no, i a aquells que no tenen garantia de cursar estudis postobligatoris perquè no saben si els continuaran o si els iniciaran. Per tant, tots els estudiants de nou ingrés o que ja siguin estudiants universitaris que vulguin accedir als ajuts hauran de fer la sol·licitud dins d’aquest període tot i desconèixer si tenen la nota d’accés a un grau, si compleixen els requisits per matricular-se a un màster universitari, abans de tenir plaça en els estudis i, fins i tot, de saber si el curs vinent estaran matriculats a la universitat.

En la tramitació, els candidats i candidates a la beca hauran d’indicar els estudis que considerin més probables i podran modificar la sol·licitud al setembre (en dates que encara estan per confirmar).

La beca consisteix en un ajut mínim de matrícula a les persones sol·licitants que compleixin els requisits generals, acadèmics, de renda i de patrimoni que s’especifiquen al web del Ministeri. A més, en funció del compliment d’altres requisits acadèmics i econòmics, s’atorguen altres quanties que se sumen a l'ajut de matrícula.

A Catalunya, la tramitació de la beca de caràcter general del Ministeri es realitza a través de l’Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). El web de l’AGAUR recull tota la informació sobre el procediment i la documentació necessària per fer la sol·licitud.