Barcelona Tech City i la UPC acorden promoure conjuntament la generació d’un ecosistema tecnològic i digital a Barcelona

Barcelona Tech City i la UPC acorden promoure conjuntament la generació d’un ecosistema tecnològic i digital a Barcelona
+
Descarregar

Edifici Pier 01 a Barcelona, on els emprenedors i emprenedores de la UPC tindran accés a les activitats de BTC

La UPC i Barcelona Tech City han signat, recentment, un conveni de col·laboració amb la finalitat de promoure conjuntament la generació d’un ecosistema tecnològic i digital a la ciutat de Barcelona, posant el focus en els àmbits del talent, la innovació i l’emprenedoria, i la transferència de coneixement i tecnologia.

05/06/2020

Les dues entitats posaran en contacte les seves xarxes d’emprenedors, fomentant, així, l’economia col·laborativa entre els estudiants, alumni, investigadors, i empreses incubades a la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC), i les empreses ubicades a Barcelona Tech City (BTC). En aquest sentit, BTC crearà un espai d’incubació d’empreses als edificis Pier 01 i Pier 03, situats al Palau de Mar de Barcelona, on facilitarà als emprenedors de les dues comunitats l’accés a les activitats de networking i serveis de Barcelona Tech City, que representa més d’un miler d’empreses dels sectors digital i tecnològic amb base a Barcelona. En aquests espais, estudiants, alumni i personal investigador emprenedor de la UPC podran desenvolupar la seva idea de negoci, prèvia  selecció dels projectes per part de la Universitat i BTC. La UPC és la primera universitat catalana que estableix un acord d’aquest tipus amb BTC i la voluntat és estendre-ho a d’altres universitats.

La UPC, que a través d’aquest conveni esdevé soci tecnològic de referència per a BTC, oferirà itineraris formatius en emprenedoria, sessions de mentoria, trobades i activitats de networking a les empreses allotjades en el hub tecnològic de BTC. Així mateix, donarà a conèixer la seva potencialitat tecnològica a les empreses ubicades a l’Associació, canalitzant les necessitats tecnològiques d’aquestes a través del Centre d’Innovació i Tecnologia (CIT UPC) amb la finalitat de facilitar la transferència de tecnologia i coneixement de la Universitat.

Aquesta nova aliança se suma a la tasca que des de fa anys desenvolupa la UPC per fomentar la innovació i donar suport al talent emprenedor d’estudiants, titulats i personal docent i investigador. Fins ara, la Universitat ha impulsat 95 projectes empresarials a través dels seus espais Emprèn UPC situats als diferents campus territorials, d’on han sorgit 25 empreses, creades amb la participació de 240 estudiants i persones titulades.  

Per al rector de la UPC, Francesc Torres, “aquest acord connecta d’una manera molt directa el coneixement, el talent, la innovació i l’esperit emprenedor que neix a la Universitat amb el sector empresarial més innovador i creatiu que es concentra en el BTC, per tal de fer créixer les idees, desenvolupar la idea de negoci i crear empresa i activitat econòmica, i en definitiva ocupació". Segons explica el rector, "és precisament en aquest context de pandèmia que estem patint, quan veiem més necessari que mai fomentar la creació d’empreses de base tecnològica que permetin fer créixer el teixit empresarial del país per fer front a la greu crisi econòmica que ens ve a sobre, i que ja esta fent estralls en el sector serveis, i en menor mesura en el sector industrial i productiu. Les universitats que compten amb estudis de ciències de la salut i que disposen d’hospitals universitaris han donat resposta a la crisi de la COVID-19 des del vessant de la recerca biomèdica i assistencial. Des de la UPC estem donant resposta des de l’àmbit de la tecnologia aplicada a l’entorn sanitari i assistencial, però també ajudant a revitalitzar el sector industrial i productiu, i aquest acord amb BTC va en aquesta línia”.

Francesc Torres afegeix que “la UPC no podia ser aliena ni deixar de col·laborar amb aquest focus de talent i d’innovació en que s’ha convertit BTC, i aquest conveni ens permetrà, tal com deia, connectar l’oferta i la demanda de tecnologia i posar en contacte les empreses incubades pels nostres estudiants en els espais Emprèn UPC amb les corporates i els inversors que saben que a la Universitat trobaran el talent que la nostra societat, avui més que mai, necessita”.

Segons el director general de Barcelona Tech City, Miquel Martí, “col·laborar amb la UPC suposa, d’una banda, aportar a l’ecosistema tecnològic una gran font de talent i innovació necessària per a que les empreses de Barcelona Tech City i de l’ecosistema prosperin i creixin qualitativament. De l’altra, volem contribuir a acostar el sector empresarial a universitats i centres de recerca per tal d’aconseguir un major nombre de productes i serveis derivats del gran coneixement que es genera a la nostra acadèmia. Gràcies a l’acord amb la Universitat, tenim la capacitat de sumar ambdues xarxes i potenciar una economia col·laborativa entre les empreses i partners de l’Associació i els estudiants, centres de recerca i departaments de la UPC. Ara més que mai és essencial impulsar el talent i fer-lo créixer per crear noves sinergies que sumin a la societat.”

Miquel Martí, CEO de Barcelona Tech City:  “La crisi ens ha obert també els ulls pel que fa al nostre model econòmic”

Quina valoració en fa de l’acord marc signat amb la UPC?
La valoració és molt positiva. Els ecosistemes tecnològics basen la seva fortalesa en la capacitat de generar i atraure talent. No podem considerar l’ecosistema complet si no incorporem la UPC i d’altres universitats al bell mig de la conversa com les principals generadores de talent. Aquesta conversa haurà d’incloure no només el talent sinó també la capacitat de crear empreses de base tecnològica a partir del coneixement generat a les universitats.

Quina aportació creu que pot fer la UPC a una entitat com Barcelona Tech City i viceversa?
Un bon nombre de fundadors d’empreses del nostre ecosistema han passat per les aules de la UPC. Casos com Fractus, Vilynx, Privalia, Antai o Socialpoint per anomenar-ne alguns, han de ser referents pel nou talent que sortirà de les seves aules. Entre els nostres objectius fundacionals està provocar la connexió entre el món empresarial (la demanda) i la Universitat (l’oferta). Es tracta d’aportar, d’una banda, aquesta mentalitat emprenedora ‒atreviment, agilitat, flexibilitat, resiliència...‒  i, de l’altra, fomentar una connexió real entre universitat i empresa. Al nostre parer, és vital per millorar la qualitat de l’ecosistema com a conjunt.

Per la part de la UPC, com hem comentat abans, es tracta del talent entès no només en tant que persones sinó també de les organitzacions com les spin-off i spin-out, etc.. que han de passar a formar part de l’ecosistema. Tindríem un ecosistema molt més balancejat entre les empreses “digitals” i les de base tecnològica.

Moltes start-up i spin-off travessen actualment una difícil situació arran de la crisi produïda per la COVID-19. Com veu el futur d’aquest sector i com pot ajudar Barcelona Tech City en aquest sentit?

La COVID-19 tindrà un impacte negatiu encara per dimensionar, però alhora ens ofereix l’oportunitat de reflexionar sobre quin ha de ser el model econòmic del país a mig i llarg termini. Per definició, les start-up tenen un focus específic en el creixement ràpid, l’escalabilitat a través de la tecnologia i les comunicacions, i no tant en un rendiment immediat. Això fa que siguin molt dependents del finançament extern i dels ajuts públics. Un dels efectes de la crisi és que aquest finançament és molt més complicat d’aconseguir, ja que les start-up no acostumen a tenir actius per presentar com avals per accedir-hi. La nostra feina a Barcelona Tech City està sent mantenir contacte permanent amb els diferents governs perquè tinguin en compte la singularitat de les start-up en la definició de les mesures de xoc i a futur. Demanem que les línies aprovades, com les ICO o ICF, que s’atorguen a través de bancs, no es limitin a fer una anàlisi merament financera de les sol·licituds, cal contemplar aquesta singularitat per no ofegar un ecosistema que estava, preCOVID, en el seu millor moment dels darrers 20 anys. També hem sol·licitat mesures d’impacte directe sobre les start-up, línies com ENISA han de tenir plena capacitat i pressupost per executar.

L’altre punt important, com comentàvem, és que la crisi ens ha obert també els ulls pel que fa al nostre model econòmic. El sotrac que ha sofert la nostra economia i la dependència de la tecnologia de tercers, ens ha de portar a una reflexió de com volem que sigui el nostre país en el futur. Estem treballant perquè al centre del debat hi sigui la inversió en recerca i innovació, l’aposta per sectors d’alt valor afegit i la transformació digital del nostre comerç, indústria i administracions. Només així podrem avançar i fer front als futurs reptes que ens esperen.