Canvi de nom a l’Escola de Camins i al Departament de Materials

Canvi de nom a l’Escola de Camins i al Departament de Materials
+
Descarregar

L'Escola de Camins de la UPC

Canvi de nom a l’Escola de Camins i al Departament de Materials
+
Descarregar

Imatge del Departament de Ciència i Enginyeria de Materials

L’Escola de Camins de Barcelona ha modificat el terme ‘Enginyers’ per ‘Enginyeria’ al seu nom, de manera que passa a denominar-se Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona. D’altra banda, el Consell de Govern del 14 de novembre ha donat llum verda al canvi de nom del Departament de Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica, que passa a anomenar-se Departament de Ciència i Enginyeria de Materials.

26/11/2019

Ja s’ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) la resolució per la qual s’autoritza el canvi de denominació de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona, de la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC), que passa a denominar-se Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB). Aquesta modificació respon a l’acord del Consell de Govern de la UPC del 4 de juliol de 2019, que recull la petició de la Junta de l’Escola d’adaptar el nom d’aquest centre a la nomenclatura general de la UPC i als criteris sobre tractament del gènere i substituir, per tant, el terme ‘enginyers’ pel d’‘enginyeria’.

L’Escola de Camins de la UPC imparteix des de l’any 1973 formació en l’àmbit de l’enginyeria civil i esdevé, encara avui, l’únic centre de Catalunya on es poden cursar aquests estudis. Actualment, l’escola ofereix 4 estudis de grau —un dels quals amb una línia íntegrament en anglès—, 12 programes de màster i 8 programes de doctorat. Així mateix manté 12 acords de doble titulació amb centres docents internacionals. L'Escola de Camins, que té  més de 2.000 estudiants matriculats, titula cada any més de 250 estudiants de grau i més de 100 de màster.

Departament de Ciència i Enginyeria de Materials
D’altra banda, el Consell de Govern del 14 de novembre ha acordat el canvi de nom del Departament de Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica, que passa a denominar-se Departament de Ciència i Enginyeria de Materials. Aquesta modificació respon a la petició del mateix Departament i a la voluntat de reflectir  de forma més precisa l’àmbit d’estudi, ja que es considera que l’anterior denominació no inclou la resta de famílies de materials, com ara els polimèrics, els ceràmics, els compostos, els biomaterials, etc.

El Departament de Ciència i Enginyeria de Materials, creat l’any 1988, realitza
recerca i docència en l'àrea de la ciència i tecnologia de materials i les aplicacions que se’n deriven. Està format per una vuitantena de docents i investigadors que duen a terme la seva activitat a l'Escola d'Enginyeria de Barcelona Est (EEBE), a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB), a l’Escola Tècnica Superior d´Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT) i a l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG).