Comunicat de l’ACUP en relació a la vaga convocada el 21 de febrer

Els rectors i les rectores de les universitats publiques catalanes, a través de l’ACUP, han fet públic un manifest en relació a la vaga convocada el 21 de febrer, que és el que es publica tot seguit.

21/02/2019

Els rectors i les rectores de les universitats de Barcelona (UB), Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Pompeu Fabra (UPF), Girona (UdG), Lleida (UdL), Rovira i Virgili (URV) i Oberta de Catalunya (UOC), en relació a la vaga convocada el 21 de febrer de 2019, manifesten que:

  1. La universitat ha de ser en tot moment un espai per a la llibertat, el diàleg i la defensa del progrés social, en un context de plena convivència democràtica i de respecte de les idees sense imposicions.
  2. Per tal de garantir el lliure exercici del dret de vaga, instem a les diverses autoritats universitàries a ajornar les activitats acadèmiques avaluables i les que requereixin assistència obligatòria.

  3. En paral·lel a la defensa del lliure exercici del dret a vaga, també es demana a les organitzacions convocants que es garanteixi el dret a l’educació per a tots aquells estudiants que vulguin assistir a classe.