Comunicat del Consell de l’Estudiantat de la UPC en relació a la vaga dels dies 28 i 29 de novembre

El Consell de l'Estudiantat de la UPC ha fet públic un comunicat en el qual manifesta que s’adhereix a la vaga convocada pels dies 29 i 29 de novembre i, amb aquest motiu, insta a la Universitat a la suspensió de les activitats avaluables i l'assistència obligatòria durant aquests dos dies.

27/11/2018

Comunicat respecte la Vaga a l’ensenyament públic 'Ni precarietat ni taxes abusives' del 28N i 29N

El Ple del Consell de l'Estudiantat de la Universitat Politècnica de Catalunya, conjuntament amb el recolzament dels agents que conformen la comunitat d'estudiants de la UPC, ens adherim a la vaga convocada els dies 28 i 29 de novembre per a visibilitzar la situació actual de la figura del professor associat, ja que implica una precarització del sistema universitari, i també per exigir un cop més la necessària reducció del 30% de les taxes, aprovada al parlament de Catalunya l'any 2016.

L'educació és un dret de tota persona que vulgui formar-se dins la societat per tal d’assolir el ple desenvolupament de la personalitat humana respecte als principis democràtics de convivència i els drets i llibertats fonamentals. Perquè això sigui possible, l'educació pública ha de ser accessible per a tota la població, indiferentment del nivell socioeconòmic d'origen.

Actualment, les polítiques dutes a terme per part tant del Govern de la Generalitat com pel Govern d'Espanya, no estan centrades en el sistema universitari i les demandes que la comunitat universitària porta demanant tant de temps segueixen sense resoldre's. Algunes d'aquestes són les abusives taxes universitàries que ha de pagar l'estudiantat, l'augment de presència d'empreses privades en les titulacions oferides, la necessitat d’equiparar la condició de família nombrosa a la de família monoparental o les limitacions en les taxes de reposició del nostre professorat.

Totes aquestes demandes han estat traslladades a les institucions competents i seguim sense obtenir respostes clares. És per això, que el proper dimecres i dijous 28 i 29 de novembre, la comunitat universitària decideix aturar la seva activitat i sortir al carrer a demanar que la universitat torni a ser en el centre de les polítiques, i que l'infrafinançament de les universitats públiques es resolgui amb polítiques econòmiques justes per a tothom.

Des del Consell de l'Estudiantat us animem a participar utilitzant el vostre dret a vaga i participar a les concentracions del 28 i 29 de novembre per defensar els nostres drets.

Per una universitat PÚBLICA , GRATUÏTA I DE QUALITAT. Atentament,

el Consell de l'Estudiantat de la Universitat Politècnica de Catalunya  (CdE-UPC)