Constituït el nou Consell de Direcció de la UPC

Constituït el nou Consell de Direcció de la UPC
+
Descarregar

Els membres del nou Consell de Direcció de la UPC

La majoria dels membres del Consell de Direcció de la UPC que presideix el nou rector, Francesc Torres, van prendre possessió del càrrec el 13 de desembre. El 8 de gener s'han incorporat el vicerector d'Infraestructures i Arquitectura i la cap del Gabinet del rector. L'acte de presentació pública del rector Francesc Torres i el seu equip tindrà lloc el 10 de gener, a les 12 hores, a l'Auditori de l'edifici Vèrtex de Campus Nord de la UPC (plaça Eusebi Güell, 6, Barcelona).

08/01/2017

El nou Consell de Direcció de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) està format pels professors Jordi Berenguer, vicerector de Transferència de Coneixement i Innovació; Gabriel Bugeda, vicerector de Política Científica; Agustín Fernández, vicerector de Transformació Digital; Núria Garrido, vicerectora de Docència i Estudiantat; Santiago Gassó, vicerector de Política Acadèmica; Joan Jorge, delegat del rector per a la Innovació i el Desenvolupament; Juan Jesús Pérez, vicerector de Política Internacional; Estanislau Roca, vicerector d'Infraestructures i Arquitectura, i Santiago Silvestre, vicerector d’Avaluació i Qualitat. D’altra banda, el Vicerectorat de Política de Personal Docent i Investigador l’ocuparà provisionalment Miquel Soriano com a delegat del rector. També formen part del Consell de Direcció Marta de Blas, com a secretària general, i Carme Fenoll, com cap del Gabinet del Rector. Així mateix, Xavier Massó desenvoluparà les funcions delegades del gerent entre l’1 de gener i el 28 de febrer. 

L'acte de presentació pública del rector Francesc Torres tindrà lloc el 10 de gener, a les 12 hores, a l'Auditori de l'edifici Vèrtex de Campus Nord de la UPC (plaça Eusebi Güell, 6, Barcelona), al qual assistiran, entre d’altres, el president del Consell Social, Ramon Carbonell, així com representants del govern de la Generalitat de Catalunya.

Jordi Berenguer, vicerector de Transferència de Coneixement i Innovació
Gabriel Bugeda, vicerector de Política Científica

Agustín Fernández, vicerector de Política de Transformació Digital

Núria Garrido, vicerectora de Docència i Estudiantat
Santiago Gassó, vicerector de Política Acadèmica

Joan Jorge, delegat del rector per a la Innovació i el Desenvolupament

Juan Jesús Pérez, vicerector de Política Internacional

Estanislau Roca, vicerector d'Infraestructures i Arquitectura


Santiago Silvestre, vicerector d'Avaluació i Qualitat


Miquel Soriano, delegat del rector per a la Política de Personal Investigador

Marta de Blas, secretària general

Carme Fenoll, cap del Gabinet del rector

Xavier Massó, gerent

Notícia relacionada: