Declaració de l’ACUP sobre l’oficialitat del català a Europa

L'Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP) ha fet públic la següent declaració sobre l'oficialitat del català a Europa.

18/09/2023

Els rectors i les rectores de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP) donem tot el nostre suport a la sol·licitud presentada pel Govern de l'Estat espanyol al Consell de la Unió Europea perquè el català sigui inclòs entre les llengües oficials de la Unió Europea.

El català forma part del patrimoni cultural europeu i és la llengua pròpia i d’ús de molts ciutadans i ciutadanes europeus, també en l'àmbit acadèmic. El català és la llengua pròpia de les universitats públiques catalanes que som part activa i compromesa del sistema universitari i de recerca europeu. A més, el català és llengua oficial a Catalunya, les Illes Balears, el País Valencià i Andorra. La comunitat catalanoparlant està formada per 10 milions de persones, aproximadament el 2% de la població de la Unió Europea.

Aquesta sol·licitud comporta, en primera instància, que el català pugui ser emprat en les deliberacions del Parlament Europeu, però la seva transcendència va molt més enllà. El reconeixement del català com a llengua oficial permetrà, a aquesta ciutadania europea, adreçar-se als organismes i tribunals europeus en la seva pròpia llengua i alhora contribuirà a la seva plena normalització habilitant accions en àmbits clau com ara l'etiquetatge de productes en català.

Els rectors i les rectores de l'ACUP demanem als estats membres de la Unió Europea l'aprovació de l'oficialitat del català a les institucions europees, en la línia de la recent incorporació del català a la plataforma Erasmus. Aquesta decisió reforçarà, sens dubte, la política de reconeixement dels drets lingüístics i la igualtat entre tota la ciutadania europea. Una decisió, en definitiva, que fa honor al lema que ens vincula al conjunt de la ciutadania europea: units en la diversitat.

Barcelona, 17 de setembre de 2023