‘Deixa’t seduir!’: la UPC promou cinc estudis poc visibles, però amb elevada inserció laboral

Coneix els protagonistes de l'acte

L'acte va tenir com a fil conductor els testimonis de cinc alumni de les titulacions, que s'han reflectit els següents vídeos:

Mercè Morató, titulada en Enginyeria de Tecnologia i Disseny Tèxtil a l’ESEIAAT: 'La UPC m'ha aportat el valor de l'esforç i creure en mi mateixa'

Marc Ronquillo
, va estudiar Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica a l'EPSEB: 'Un cop finalitzat el grau, els professors han passat a ser companys de feina'

Anna Lamas,
estudiant de darrer curs del grau en Tecnologies Marines de l'FNB: 'La Universitat m'ha donat perseverança'"

Carles Xandri,
titulat del grau en Enginyeria Minera a l'EPSEM: 'A l'hora de triar els estudis, cal mirar també el futur laboral que ens espera!'

Carol Cerro,
alumni de l'EETAC, del grau en Enginyeria Telemàtica: 'Vaig trobar la meva primera feina fent les pràctiques durant la carrera'

La UPC ha posat en marxa una campanya, sota el lema ‘Deixa’t seduir!’, per promoure cinc titulacions poc conegudes, però que gaudeixen d’una elevada inserció laboral. Es tracta dels graus en Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica; en Enginyeria Minera; en Enginyeria de Tecnologia i Disseny Tèxtil; en Enginyeria Telemàtica, i en Tecnologies Marines.

26/04/2018

Amb aquest motiu, la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) ha organitzat el 26 d’abril, a l’Auditori del Museu Marítim de Barcelona, un acte adreçat a estudiants d'ESO, batxillerat i Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS), en el qual cinc nois i noies que s’acaben de graduar a la Universitat i que treballen en empreses han explicat la seva experiència en aquests estudis poc visibles, però rellevants per a diversos sectors econòmics del país, i que tenen una inserció laboral de pràcticament del 100%, segons dades de la 6a enquesta d’inserció laboral a les persones titulades de les universitats catalanes de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya), de la promoció 2012-2013.

L’acte ha comptat amb l’assistència del director general d’Universitats de la Generalitat de Catalunya, Josep Pallarès; el rector de la UPC, Francesc Torres; la vicerectora de Docència i Estudiantat, Núria Garrido, així com representants dels centres docents on s’imparteixen aquestes titulacions.

El grau en Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica, que s’imparteix a l’Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona (EPSEB), respon a la demanda de professionals en àmbits com els sistemes d'informació geogràfica (SIG), l'ús de la geoinformació per a aplicacions mòbils i el tractament de dades massives (big data), els sistemes de posicionament global (GPS-GNSS), les ciutats intel·ligents (smart cities), el control de flotes, la fotogrametria (l'ús de vehicles no tripulats, drons), la teledetecció, la geodèsia i la topografia. Aquest grau habilita per a la professió d’enginyer/a tècnic/a en topografia i té un ampli ventall de sortides professionals: des de crear solucions basades en la geoinformació i sobre geoinformació massiva per a aplicacions mòbils; dur a terme projectes d’enginyeria civil i de topografia, o dissenyar i gestionar sistemes d’informació geogràfica (SIG), fins a elaborar estudis de planejament del desenvolupament urbà, rural i regional, o el peritatge de la propietat urbana i rural.

El grau en Enginyeria Minera, que s’imparteix a l’Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM), és una titulació única a Catalunya i forma professionals per gestionar les etapes d’exploració, prospecció, explotació i restauració en qualsevol projecte destinat a l’obtenció de recursos minerals. Mitjançant l’ús dels últims avenços tecnològics i informàtics en el disseny i planificació del sector, la formació en enginyeria minera (voladures, disseny d'explotacions mineres, ventilació, processament de minerals...), que habilita per a l’exercici d’enginyer/a tècnic/a de mines, proporciona un ampli ventall d’oportunitats laborals en gestió del territori i obra civil en àmbits diversos.

Algunes d’aquestes són desenvolupar projectes per a l’obtenció de recursos minerals; realitzar excavacions i construcció de túnels, o intervenir en projecte d’ús i manipulació d'explosius. Igualment, la formació en aquest àmbit permet treballar en processament de minerals; indústries relacionades amb materials de construcció; restauració d’espais naturals degradats i gestió de residus; perforacions i aprofitament d’aigües, i estudis topogràfics.  

El grau en Enginyeria de Tecnologia i Disseny Tèxtil, que s’imparteix a l’Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT)—un centre amb més de 100 anys d’experiència—, és únic a tot l’Estat i proporciona una sòlida base en les disciplines comunes de l'àmbit de l'enginyeria industrial. A més, ofereix formació en els fonaments dels materials i els processos tèxtils, el desenvolupament integral de productes tèxtils i confecció industrial, les estructures tèxtils lineals i teles no teixides (teixits tècnics i teixits intel·ligents), les operacions de tractament i acabat de tèxtils i els biopolímers, a més de la logística i la gestió del negoci d'àmbit global.

Aquesta formació, que habilita per a la professió d’enginyer/a tècnic/a industrial i també d’enginyer/a industrial (cursant el màster universitari en Enginyeria Industrial), capacita per conèixer, entendre, seleccionar i utilitzar materials i productes tèxtils, teixits tècnics i teixits intel·ligents; dissenyar, optimitzar i desenvolupar tecnologies relacionades amb productes i processos tèxtils, i dirigir i gestionar empreses relacionades amb el sector tèxtil. Els estudiants que trien aquest grau i que compten amb beques per a la matrícula de primer curs, tenen una diversitat de sortides professionals en el sector tèxtil: des del disseny, gestió, organització comercial i direcció en empreses o centres de recerca, al disseny, implantació, operació i gestió de productes, processos i instal·lacions de la indústria; desenvolupament de productes, projectes industrials, consultoria i serveis, comerç internacional, entre d’altres.

El grau en Enginyeria Telemàtica, que imparteix l’Escola d’Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels (EETAC), ofereix una sòlida formació en telecomunicació i informàtica per poder concebre, dissenyar, implementar i operar les xarxes telemàtiques i el seus serveis i aplicacions (telefonia, web, correu electrònic, compartició de fitxers, jocs en xarxa, comerç electrònic, seguretat i Internet de les Coses, etc.).  Aquests estudis habiliten per ser enginyer/a tècnic/a de telecomunicació i també enginyer/a de telecomunicació (cursant el màster universitari en Enginyeria de Telecomunicació).

La direcció i gestió de projectes telemàtics en els sectors de les comunicacions, audiovisual, automoció, recreatiu, cultural, sanitari, turístic, industrial i l’Administració pública és una de les sortides laborals que ofereix aquesta titulació. Igualment en aquest sector, hi ha una gran demanda de professionals per dissenyar, gestionar i desenvolupar xarxes, així com serveis i aplicacions de comunicacions de banda ampla i multimèdia; o dirigir i gestionar projectes en xarxes mòbils, xarxes d’accés i transport, aplicacions d’Internet de les coses (Internet of Things: smart home, smart cities, Industry 4.0), entre d’altres.

El grau en Tecnologies Marines s’imparteix a la Facultat de Nàutica de Barcelona (FNB) i ofereix formació en operació, manteniment i gestió de les instal·lacions energètiques i els sistemes associats al vaixell, així com en el seu disseny, reenginyeria i construcció. Aquest centre forma professional que no només desenvoluparan la seva activitat a bord de vaixells, sinó també en el camp de l’offshore en plataformes d’extracció de petroli i gas, dragues, maquinària submarina i qualsevol altra activitat industrial realitzada en el sector marítim i terrestre.

Els estudis donen accés al títol d’oficial de màquines de la Marina mercant (un cop finalitzat el període d'embarcament requerit i haver complert els requisits que estableix la Marina Mercant) o de cap de màquines de la marina mercant (cursant el màster universitari en Gestió i Operació d'Instal·lacions Energètiques Marítimes).

Els perfils professionals en aquest àmbit també són molt variats, entre els quals destaquen els de gestió, operació i re-disseny de sistemes destinats a la propulsió de vaixells, seguretat en transport de mercaderies; direcció i coordinació de les activitats de producció, operació, manteniment i reparació d’instal·lacions energètiques i industrials; gestió en centrals tèrmiques i nuclears; manteniment d'instal·lacions marítimes i industrials; gestió en drassanes, empreses del sector de la construcció naval i navilieres; servei de vigilància duanera; inspecció i certificacions de vaixells civils, i comissaria d'avaries.


El rector de la UPC, Francesc Torres, donant la benvinguda a l'acte 'Deixa't seduir!'.

Marc Ronquillo, titulat en Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica per l'EPSEB.

Carles Xandri, alumni de l'EPSEM. Va estudiar Enginyeria Minera.

Mercè Morató, titulada en Enginyeria de Tecnologia i Disseny Tèxtil per l'ESEIAAT.

Carol Cerro va estudiar Enginyeria Telemàtica a l'EETAC.

Anna Lamas, estudiant de darrer curs del grau en Tecnologies Marines de l'FNB.