El Claustre Universitari aprova l’informe de gestió de la Universitat

El Claustre Universitari aprova l’informe de gestió de la Universitat
+
Descarregar

El Claustre Universitari es va reunir a l'ETSAB, el 7 de maig

El Claustre Universitari aprova l’informe de gestió de la Universitat
+
Descarregar

L'estudiant Lola Ache va presentar al Claustre Universitari la moció en què s'insta a declarar l’Estat d’Emergència Climàtica

El Claustre Universitari aprova l’informe de gestió de la Universitat
+
Descarregar

L'estudiant Alejandro Adán va presentar al Claustre la moció en què es demana la realització de més sessions d'aquest òrgan


El Claustre Universitari de la UPC, reunit en sessió ordinària, el 7 de maig, a l’ETSAB, va debatre l’Informe del rector i va aprovar l’Informe de gestió de la Universitat del 2018. En la mateixa sessió, es va donar llum verda a la creació de la Comissió de Revisió dels Estatuts de la UPC i es van aprovar dues mocions: una que insta a declarar l’estat d’emergència climàtica en la línia de mobilitzar els governs i la mateixa Universitat per lluitar contra la crisi ambiental, i una segona moció dirigida a incrementar el nombre de sessions del Claustre Universitari.

09/05/2019

En l’Informe del rector presentat en la reunió del Claustre Universitari del 7 de maig, Francesc Torres va informar de les línies  polítiques  destacades  d’aquests  primers  mesos del 2019.

El Claustre Universitari també va donar llum verda a l’Informe de gestió de la Universitat del 2018, amb 78 vots a favor, 33 en contra i 10 en blanc. El document, aprovat prèviament pel Consell de Govern del 10 de desembre passat, recull les principals actuacions dutes a terme, que impacten sobre els objectius del primer any de mandat, i la llista dels acords del Claustre, del Consell de Govern i del Consell Social. Les actuacions s’han desenvolupat en el marc de tres idees clau: la centralitat de l’estudiant, la descentralització i l’impuls a la recerca, la innovació i la transferència de tecnologia. Aquesta activitat s’ha realitzat de forma paral·lela al desenvolupament del Pla d’Actuacions UPC 2018-2021, que abasta 50 objectius estratègics i que preveu impulsar 230 accions.

Aprovades dues mocions a l’Informe de gestió
En la mateixa sessió del Claustre Universitari, es van aprovar dues mocions relatives a l’Informe de gestió de la Universitat. En la primera moció, presentada a proposta de diferents col·lectius d’estudiants de la comunitat, s’insta a declarar l’Estat d’Emergència Climàtica per, d’una banda, pressionar els governs per tal que prenguin consciència de la situació de crisi ambiental i, d’altra banda, perquè també des de la UPC es dediquin més esforços per garantir una societat sostenible.

La segona moció, aprovada en el marc del mateix punt de l’ordre del dia, demana la realització de més sessions del Claustre Universitari, incloent-hi de monogràfiques sobre temes de rellevància i actualitat. El rector va posar de manifest que l’increment que es demana ja es du a terme aquest mateix any, en què s’han planificat tres sessions del Claustre Universitari, incloent-hi una sessió de debat.

Constitució de la Comissió de Revisió dels Estatuts
En el decurs del Claustre Universitari es va acordar constituir la Comissió de Revisió dels Estatuts de la UPC −que ha d’elaborar la proposta de modificació del text quant als aspectes formals o de funcionament−, així com la seva composició.

Votacions per proveir i renovar representants
En el decurs de la sessió, i un cop ratificats els procediments per fer-ho, es van elegir els representants del Claustre Universitari al Consell de Govern: Maria Lourdes Franco, com a representant del personal docent i investigador (PDI- B), i Sandra Marsà, com a representant del personal d’administració i serveis (PAS). I també es van elegir tres representants a la Mesa del Claustre Universitari: Montse Maureso i Antonio Rodríguez, com a representants de lliure procedència, i Amaia Lusa, com a representant del PDI.

Així mateix, després de ratificar-ne el procediment de renovació, es van escollir els set representants de l’estudiantat de grau i màster al Consell de Govern, que es renoven cada dos anys: Jaume Gallemí, Álvaro Mellado, Laura Pérez, Lola Ache, Marc Herrera i Roger Rovira.