El Claustre Universitari de la UPC aprova l’Informe de gestió de la Universitat del 2020

El Claustre Universitari de la UPC aprova l’Informe de gestió de la Universitat del 2020
+
Descarregar

El rector Francesc Torres ha presentat l'Informe de gestió de la Universitat del 2020 al Claustre Universitari

El Claustre Universitari de la UPC ha debatut i aprovat, per 59 vots a favor, 32 en contra i 16 en blanc, l’Informe de gestió de la Universitat corresponent al 2020, presentat pel rector Francesc Torres. Així mateix, el rector ha presentat el seu informe als claustrals reunits en una sessió ordinària que s’ha efectuat per videoconferència i en la qual la UPC s’ha dotat també de la capacitat per elegir al rector o rectora per votació electrònica.

21/12/2020

El rector de la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC), Francesc Torres, ha presentat, el 17 de desembre, l’Informe de gestió de la Universitat corresponent al 2020, que ha estat debatut i posteriorment aprovat pel Claustre Universitari, per 59 vots a favor, 32 en contra i 16 en blanc. Aquest informe respon al seguiment del Pla d’Actuacions 2018-2021 i inclou  les actuacions  més destacades en cada àmbit de treball del Consell de Direcció en el decurs d’un any marcat profundament per la pandèmia de la COVID-19 i també per l’inici de la celebració del 50è aniversari de la creació de la UPC. En aquest punt de l’ordre del dia, els i les claustrals han acordat acceptar una moció presentada per l’estudiantat i demanar al Consell de Govern la valoració de la possibilitat de la suspensió temporal de l’exigència del requisit de tercera llengua fins a l'acabament de la pandèmia. En la mateixa sessió, el rector també ha presentat el seu Informe en el qual es recullen els esdeveniments més rellevants de l'any.

El Claustre Universitari també ha donat llum verda a una nova normativa de votació amb urna electrònica i a la modificació del procediment d’elecció de rector o rectora per incloure el sistema de votació amb urna electrònica amb la mirada posada en les eleccions a rector o rectora que la UPC celebrarà el 2021. Així mateix, els i les claustrals han aprovat l’aplicació del reglament de les sessions a distància dels òrgans col·legiats a les sessions del Claustre Universitari i les seves comissions, de la Junta Electoral d'Universitat i de les juntes electorals d'unitat acadèmica i han ratificat l’acord CP.CG/2020/02/02, de 8 de setembre de 2020, de la Comissió Permanent del Consell de Govern, pel qual s’aproven les mesures excepcionals en relació als procediments electorals.

En la mateixa sessió, que s’ha pogut seguir en directe pel canal de la UPC a YouTube i que es pot recuperar a Zonavideo UPC, han tingut lloc les votacions per a la provisió de vuit vacants del Consell de Govern, prèvia aprovació del procediment. Les persones que han estat elegides són les següents: Siscu Vallverdú Bayes com a representant del PDI-A (professorat doctor amb vinculació permanent); David Gener Camins com a  representant del PAS; Gerard Mercadé i Jiménez com a representants de l’estudiantat de grau i màster; i Josep Pegueroles Vallès com a representant dels degans i les deganes i directores o directors de centres docents.

S’ha aprovat igualment el Nomenament d’interventors/res d’acta, que hauran de revisar les possibles esmenes presentades a l’acta de la sessió del Claustre Universitari del 17 de desembre de 2020 i l’aprovació de l’acta d’aquesta mateixa sessió, en previsió de la renovació dels i les membres del Claustre Universitari, que tindrà lloc properament en un procés electoral.

Finalment, la síndica de greuges, Neus Paris, ha presentat l’Informe d’actuacions de la Sindicatura de Greuges de la UPC del 2019, en el qual es destaca el nombre i tipus d’actuacions tramitades (un total de 87), la seva evolució en els darrers deu anys i els resultats obtinguts per aquest òrgan.