El Claustre Universitari aprova, per consens, l’informe de gestió de la UPC del 2022

Reunió del Claustre Universitari el 31 de gener, a l'Auditori del Vèrtex
+
Descarregar

Reunió del Claustre Universitari el 31 de gener, a l'Auditori del Vèrtex

Anna Serra Tort, síndica de greuges de la UPC, en un moment de la presentació de l'informe de la Sindicatura de Greuges
+
Descarregar

Anna Serra Tort, síndica de greuges de la UPC, en un moment de la presentació de l'informe de la Sindicatura de Greuges

Jordi Cortadella, president del Comitè d’Ètica de la Universitat, ha presentat la memòria d'activitats del 2022
+
Descarregar

Jordi Cortadella, president del Comitè d’Ètica de la Universitat, ha presentat la memòria d'activitats del 2022

El rector Daniel Crespo ha exposat l'Informe de gestió de la Universitat
+
Descarregar

El rector Daniel Crespo ha exposat l'Informe de gestió de la Universitat

La professora Teresa Escobet, de l’EPSEM, i el professor Joan Bergas, director del Departament d’Enginyeria Elèctrica i vinculat a l’ETSEIB, han presentat la moció
+
Descarregar

La professora Teresa Escobet, de l’EPSEM, i el professor Joan Bergas, director del Departament d’Enginyeria Elèctrica i vinculat a l’ETSEIB, han presentat la moció ‘Els drets de les dones, aquí i arreu’

El Claustre Universitari de la UPC ha debatut i ha aprovat per consens, el 31 de gener, l’Informe de gestió de la Universitat corresponent al 2022, presentat pel rector, Daniel Crespo. En la mateixa sessió, de caràcter ordinari, el rector ha exposat l'informe anual i s’ha aprovat la total solidaritat amb les dones i els homes de països que lluiten per les llibertats civils i els drets de les dones, com Afganistan o Iran. També s’han presentat l’informe de la Sindicatura de Greuges del 2020-2022 i la memòria anual del Comitè d’Ètica.

31/01/2023

El rector de la Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech (UPC), Daniel Crespo, ha presentat, el 31 de gener, l’Informe de gestió de la Universitat de l’any 2022, que ha estat debatut i posteriorment aprovat per consens pel Claustre Universitari. El document, aprovat prèviament pel Consell de Govern del 19 de desembre passat, inclou un resum de les actuacions més destacades en cada àmbit de treball. Unes actuacions marcades, a l’inici del 2022, per l’impacte de la COVID-19, tot i que ràpidament l’activitat habitual de la UPC ha anat recuperant els seus paràmetres habituals. 

Tal com ha explicat el rector, durant el 2022 s’ha treballat per detallar el pla de treball del Pla estratègic 2022-2025 i les fitxes de seguiment dels indicadors per a cadascun dels objectius, així com en les accions previstes. El 2022 ha estat un any de canvis en els principals textos normatius aplicables al sistema universitari i de recerca, com ara el debat sobre l’aprovació de la Llei Orgànica del Sistema Universitari (LOSU), de la qual el rector ha destacat alguns aspectes capitals de la reforma. També ha estat un any marcat per canvis importants en la configuració del Govern de la Generalitat, amb relleus al capdavant de diverses conselleries.

A més de l’informe de gestió, el rector també ha presentat el seu Informe, en què recull els fets i les activitats més rellevants del 2022.

Torn obert d’intervencions
En el torn obert d’intervencions posterior, al Claustre Universitari s’han demanat més polítiques per al PAS i s’ha posat de manifest la necessitat de renovació de la plantilla i de formació d’aquest col·lectiu. S’ha parlat sobre els mecanismes de mediació de conflictes en l’entorn de treball per al PDI i el PAS, i s’ha proposat la mateixa gestió del PAS interí que la del PDI temporal, dins l’estratègia digital UPC.

L’absentisme a les aules, la dependència de Google i la necessitat de disposar d’un inventari dels espais construïts de la UPC (fent servir les noves tecnologies de representació gràfica) són altres de les qüestions abordades durant la sessió.També s’ha demanat més informació en relació al projecte de Fàbrica Nova i al Campus UPC-FPCAT de la Mobilitat Sostenible (Martorell). D’altra banda, també s’ha sol·licitat informació sobre la Comissió de Convivència de la Universitat, creada per acord de Consell de Govern del 27 d'octubre passat.

Altres qüestions que s’han tractat són el finançament de les universitats i també la llibertat de pronunciament dels claustres sobre temàtiques d’especial transcendència social, cultural, jurídica, econòmica o política.

Per la seva banda, representants de l’estudiantat han demanat l’apertura de biblioteques i sales d’estudi durant període d'exàmens. Així mateix, s’ha reclamat l’actualització i la revisió dels protocols d’inclusió i de la guia de recursos contra les violències masclistes, i s’ha fet referència a la implantació de l’Àrea verda a Pedralbes per part de l’Ajuntament de Barcelona.

Igualment, s’ha parlat sobre la necessitat de cercar solucions per al manteniment i la rehabilitació dels edificis de la Universitat, com ara l’edifici de l’ETSEIB, i, en aquest sentit, s’ha fet referència a la convocatòria dels fons Next Generation, que no ha inclòs les universitats en els projectes de rehabilitació. Així mateix, s’ha demanat informació sobre el manteniment de la temperatura interna dels edificis de la Universitat dins les mesures d’estalvi energètic. En matèria de política lingüística, s’ha tractat el Pla de Llengües UPC 2022-2025 i s’han demanat més accions formatives per a la comunitat.

En aquesta sessió s’han incorporat els nous representants del Personal Docent i Investigador i de l’estudiantat elegits en les eleccions per a la provisió de vacants del Claustre Universitari, efectuades de 23 al 25 de novembre

Així mateix, s’han elegit els representants per a la provisió de vacants al Consell de Govern i de la Mesa del Claustre Universitari

L’informe del rector i els documents definitius de la sessió es publicaran al web Govern UPC.

Aprovada la moció ‘Els drets de les dones, aquí i arreu’

El Claustre Universitari també ha aprovat una moció a l’Informe de gestió de la Universitat, en total solidaritat amb les dones i els homes de països que lluiten per les llibertats civils i els drets de les dones, com l'Afganistan o l'Iran. La moció condemna la repressió violenta i mortal de les manifestacions posteriors a la mort de Mahsa Amini el 16 de setembre de 2022, a l’Iran, així com la decisió dels talibans de negar l’accés de les dones a la universitat i l’educació superior a l'Afganistan. A més, dona "suport als estudiants i acadèmics que porten amb valentia les demandes democràtiques i feministes del moviment social iranià dins de les universitats". També fa una crida a les altres universitats catalanes per a que expressin la seva condemna i solidaritat per aquests fets.

El text, amb el títol 'Els drets de les dones, aquí i arreu', ha estat presentat davant del Claustre per part de la professora Teresa Escobet, de l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa (EPSEM), i el professor Joan Bergas, director del Departament d’Enginyeria Elèctrica i vinculat a l’ETSEIB. 

Informe de la Sindicatura de Greuges

En la mateixa sessió, Anna Serra Tort, síndica de greuges de la UPC, ha presentat l'informe de la Sindicatura de Greuges corresponent al 2020-2022, durant el qual s'han resolt uns 338 expedients. Presentació de l'informe


Memòria del Comitè d'Ètica

Per part seva, Jordi Cortadella, delegat del rector adjunt al vicerectorat de Recerca i president del Comitè d’Ètica de la Universitat, ha presentat la memòria d'activitats del 2022. Aquest comitè consultiu i assessor, que actua especialment en l'àmbit de la recerca, si be està ampliant la seva activitat en aspectes concrets de la docència, ha gestionat 26 sol·licituds durant l'any 2022. Presentació de l'informe

Amb l’objectiu de promoure el coneixement sobre conceptes relacionats amb l’ètica i les seves implicacions en l’àmbit de la ciència, l’enginyeria i la tecnologia, el Comitè d’Ètica ha presentat la sèrie audiovisual: 'Ètica a la UPC'. Es tracta d’un conjunt de vídeos que es difondran periòdicament a través del canal de YouTube de la UPC, els perfils de xarxes socials i el web de la Universitat. En el primer d'aquests vídeos, titulat 'L'ètica, una necessitat dels éssers lliures', Joan Manuel del Pozo, doctor en Filosofia i professor emèrit de la Universitat de Girona (UdG), reflexiona sobre si la ètica és una moda o una necessitat de les persones.