Resultats definitius de les eleccions per a la provisió de vacants al Claustre Universitari

Sobre el Claustre Universitari
És el màxim òrgan de representació de la comunitat universitària: debat les línies generals d'actuació de la Universitat, controla l’actuació dels òrgans de govern, direcció i gestió, i impulsa l’activitat normativa d’altres òrgans.

Format per un màxim de 303 representants de la comunitat universitària, el Claustre Universitari té un mandat de quatre anys i les vacants produïdes entre els claustrals es cobreixen durant el primer quadrimestre de cada curs acadèmic.

Ja es pot consultar la proclamació definitiva dels candidats i les candidates electes de les votacions per escollir les 26 vacants dels representants dels diversos sectors al Claustre Universitari de la UPC, que van tenir lloc del 25 de novembre al 30 de novembre, per urna electrònica. La informació sobre aquest procés electoral està publicada al web eleccionsclaustre.upc.edu.

03/12/2021

El 18 d’octubre es va publicar la convocatòria de les eleccions per a la provisió de vacants dels membres del Claustre Universitari de la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC), que van efectuar-se del 25 de novembre, des de les 10 hores, fins al 30 de novembre, a les 9:59 h, per urna electrònica.

La proclamació definitiva dels candidats i les candidates electes s'ha fet pública el 3 de desembre.


Durant aquest procés electoral s’havien de renovar un total de 26 representants de diversos col·lectius: tres del PDI doctor amb vinculació permanent (PDI-A); un del Personal investigador en formació (PDI-B2), tres del PDI no permanent doctor (PDI-B3) i 19 de l’estudiantat.


Al web eleccionsclaustre.upc.edu es pot consultar la informació relacionada amb aquest procés electoral.

Dates destacades del calendari electoral

 • 18 d’octubre: convocatòria d’eleccions
 • 25 d'octubre: publicació del cens electoral provisional
 • Del 26 a al 28 d’octubre: reclamacions al cens provisional
 • 4 de novembre: publicació del cens definitiu
 • Del 5 (a les 10 h) al 10 de novembre (a les 9:59 h): presentació de candidatures
 • 11 de novembre: proclamació provisional de les candidatures
 • Del 12 al 16 de novembre: període de reclamacions a les candidatures provisional
 • 17 de novembre: proclamació definitiva de les candidatures
 • Del 18 al 24 de novembre: campanya electoral
 • Del 25 (a les 10 h) al 30 de novembre (a les 9:59 h): votacions electròniques
 • 30 de novembre: proclamació provisional dels candidats i les candidates electes
 • De l’1 al 2 de desembre: reclamacions a les candidatures provisionals
 • 3 de desembre: publicació dels resultats definitius