El Claustre Universitari debat sobre l’oferta docent de la UPC, en una sessió extraordinària

El Claustre Universitari debat sobre l’oferta docent de la UPC, en una sessió extraordinària
+
Descarregar

La sessió extraordinària del Claustre Universitari del 21 de maig va tenir lloc a l'ETSAB

El Claustre Universitari debat sobre l’oferta docent de la UPC, en una sessió extraordinària
+
Descarregar

El vicerector d’Avaluació i Qualitat de la UPC, Santiago Silvestre

El Claustre Universitari debat sobre l’oferta docent de la UPC, en una sessió extraordinària
+
Descarregar

El director de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya), Martí Casadesús

El Claustre Universitari debat sobre l’oferta docent de la UPC, en una sessió extraordinària
+
Descarregar

El rector de la UPC, Francesc Torres

El Claustre Universitari de la UPC s’ha reunit en sessió extraordinària, el 21 de maig, per debatre sobre l’oferta docent i el valor diferencial de la Universitat.

22/05/2019

La sessió extraordinària del Claustre Universitari de la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC), del 21 de maig, que ha tingut lloc a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB), s’ha iniciat amb la presentació del rector, Francesc Torres, per iniciar el debat sobre l’oferta docent i el valor diferencial de la UPC. El rector ha fet un repàs al context de la universitat pública i a les qüestions que caldria poder respondre, i ha posat l’èmfasi en que els principals prescriptors són els estudiants.  

Indicadors interns i rànquings internacionals
Tot seguit, s’han presentat tres ponències introductòries. En la primera, el vicerector  d’Avaluació i  Qualitat, Santiago Silvestre, ha presentat els principals indicadors interns de la UPC, tot analitzant com ens veiem com a universitat.

Seguidament, el director de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya), Martí Casadesús, ha exposat els principals indicadors de la UPC en el marc del sistema universitari català, per reflexionar sobre com ens veu la societat (vegeu presentació). En aquest sentit, s’ha referit a la inserció laboral de les persones titulades per la UPC, destacant que el 93 %  està en actiu i un 61 % amb contracte fix, així com a les dades sobre la satisfacció de les persones titulades i sobre l’acreditació del professorat.

Per tancar aquest primer bloc de presentacions, el rector Francesc Torres ha fet una presentació sobre com ens veu l’acadèmia, a través dels resultats de la UPC als diferents rànquings internacionals. Davant la proliferació d’aquests rànquings, el rector ha plantejat diverses qüestions: com se situa la UPC, què és el que mesuren els rànquings, com hem de reaccionar i quin posicionament fan altres agents d’educació superior davant d’aquestes classificacions.

Taula rodona

En la mateixa sessió del Claustre Universitari, i després dels diferents torns d’intervenció, s’ha realitzat una taula rodona, moderada pel vicerector de Política Acadèmica, Santiago Gassó, en la qual han participat Sebastien Kanj, en representació de l’estudiantat de grau i màster; Francisco Javier Morillas (vegeupresentació), com a representant del Personal d’Administració i Serveis (PAS); i Raúl Benítez (vegeu presentació), en representació del Personal Docent i Investigador (PDI). En una segona taula rodona han intervingut els professors Ignasi Casanova (vegeu presentació), Pilar Garcia-Almirall (vegeu presentació) i Josep Fernández Ruzafa (vegeu presentació).

Un cop acabats els corresponents torns d’intervenció dels claustrals, el vicerector Santiago Gassó ha clos el debat agraint la participació del Claustre, i ha reflectit les principals idees i conclusions del debat. La reunió es pot recuperar a través de Zonavideo UPC.

Al web Govern UPC es pot consultar la documentació corresponent a la sessió.