El CommSensLab de la UPC es constitueix com a Centre Específic de Recerca en Comunicació i Detecció

El CommSensLab de la UPC es constitueix com a Centre Específic de Recerca en Comunicació i Detecció
+
Descarregar

La cambra anecoica del D3 per a la mesura d'antenes

El CommSensLab de la UPC es constitueix com a Centre Específic de Recerca en Comunicació i Detecció
+
Descarregar

El NanoSat Lab de l'edifici C4 del Campus Nord

El CommSensLab de la UPC es constitueix com a Centre Específic de Recerca en Comunicació i Detecció
+
Descarregar

Foto de l'equip del CommSensLab, constituït com a Centre Específic de Recerca en Comunicació i Detecció

Aquest estiu s’ha aprovat la creació del Centre Específic de Recerca en Comunicació i Detecció de la UPC, que té el seu origen en el grup de recerca CommSensLab, distingit com a Unitat d’Excel·lència ‘María de Maetzu’ des del 2016. En la nova singladura, aquest centre continuarà aprofundint en diverses línies de recerca en l’àmbit de l’enginyeria electromagnètica.

25/07/2019

El Consell de Govern, en la sessió del 4 de juliol de 2019, va aprovar la creació del Centre Específic de Recerca en Comunicació i Detecció-UPC (CommSensLab-UPC) . Aquesta unitat està dirigida per l’investigador del Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions de la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) Adriano Camps i compta amb 70 investigadors i investigadores entre el personal permanent, els estudiants de doctorat i els post doctorals. El Centre té el seu origen en el CommSensLab, reconegut com a Unitat d’Excel·lència ‘María de Maetzu’ des del 2016. Aquest reconeixement s’atorga en forma de finançament i crèdit als centres d’investigacions públics, en qualsevol àrea científica, que demostren impacte i lideratge científic a escala internacional i que col·laboren activament amb el seu entorn social i empresarial. 

A més,  el Centre de Recerca en Comunicació i Detecció-UPC (CommSensLab-UPC) constituït al juliol agrupa també les persones integrants en els grups de recerca AntennaLab, RSlab i RF&MW, tots tres de la UPC. El pla estratègic de la unitat d’investigació, d’aquí a quatre anys vista, és avançar en el coneixement de la interacció amb el medi ambient de les ones electromagnètiques en tot l’espectre, i monitoritzar-lo mitjançant xarxes distribuïdes de sensors capaços d’interactuar amb el nostre entorn a múltiples escales (global/regional, urbana i micro-nano-bio) d’una manera més eficient, mòbil i de baix cost.

Com centre específic de Comunicació i Detecció, el CommSensLab-UPC investiga en l’àmbit de l’enginyeria electromagnètica, en les línies de recerca següents: electromagnetisme computacional, antenes, dispositius i materials, subsistemes de microones, sistemes de teledetecció i comunicació, nanosatèl·lits, així com la integració i fusió de sensors.

A banda del reconeixement com a Unitat d’Excel·lència María de Maetzu, el CommSensLab ha participat en societats científiques, en xarxes internacionals, i en l’organització de congressos internacionals, a més dels premis rebuts. En la producció científica destaquen prop de 100 articles anuals en revistes científiques, i laboratoris singulars on es desenvolupen nombrosos projectes de R+D i transferència de tecnologia, com ara la cambra anecoica del D3 per a la mesura d’antenes, o el UPC NanoSat Lab del C4 on, a més, es du a terme una de les assignatures de Projecte Avançat d’Enginyeria de l’ETSETB.

La creació del CommSensLab es remunta al 1971 amb la creació de l’Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB). Javier Bará i Àngel Cardama van formar un grup basat en l’excel·lència en educació i docència, investigació competitiva a nivell internacional i interacció estreta amb la indústria.