El Consell General de la Xarxa Vives acorda un posicionament per enfortir la cultura a les universitats

+
Descarregar

La 'Carta d’Universitats i Cultura' és un marc comú per establir estratègies en la política cultural de les universitats

+
Descarregar

El Consell General de la Xarxa Vives d'Universitats

Les rectores i els rectors de les 22 universitats que formen part de la Xarxa Vives d'Universitats aproven la Carta d’Universitats i Cultura, un marc comú per establir estratègies en la política cultural de les universitats que permetin afrontar amb èxit els reptes actuals i de futur.

06/07/2021

El Consell General de rectores i rectors de la Xarxa Vives d’Universitats ha aprovat la Carta d’Universitats i Cultura. El document és fruit d’un procés col·laboratiu d’anàlisi, reflexió i debat al voltant de la dimensió cultural de les universitats, en què han participat més de seixanta expertes i experts que desenvolupen la seva tasca als òrgans de govern universitaris i als equips responsables de la gestió d’aquest àmbit.

La Carta, entesa com un llibre blanc de la cultura universitària, presenta un marc comú de referència per a l’establiment d’estratègies en la política cultural de les universitats. Segons el president de la Xarxa Vives i rector de la Universitat CEU Cardenal Herrera, Vicente L. Navarro de Luján, “té una vocació pionera i de lideratge, que pretén cimentar les decisions que donaran resposta als reptes que planteja la cultura a les universitats del segle XXI i conduir, així mateix, el debat sobre la gestió i el paper de la cultura universitària a l’espai europeu d’educació superior”.

L’aprovació de la Carta per part del Consell General de la Xarxa Vives suposa el compromís i l’aposta ferma de les universitats per enfortir la cultura a les institucions d’educació superior. De fet, la premissa sota la qual s’ha desenvolupat el projecte des d’un primer moment ha estat la concepció de la cultura com una funció irrenunciable de les universitats, de servei públic, com ho són la docència i la investigació.

El document s’estructura, principalment, en cinc blocs. El primer d’ells estableix les bases i antecedents que justifiquen i motiven el desenvolupament del projecte. En un segon apartat s’aborda la dimensió cultural de les universitats. A continuació, es presenten els principis orientadors de la Carta. Tot seguit, es desenvolupen els sis àmbits d’actuació en què es desplegarà l’estratègia cultural comuna: educació i formació cultural, recerca i divulgació del coneixement, creació i programació cultural, conservació i divulgació del patrimoni material i immaterial, universitat en l’ecosistema cultural local, i dimensió digital de la cultura. Aquesta presentació dels eixos temàtics dona pas a un darrer bloc dedicat a orientar a les universitats durant la implementació de les estratègies.

La Carta d’Universitats i Cultura ha estat impulsada, a banda de la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC), per les universitats Abat Oliba CEU, d’Alacant, Autònoma de Barcelona, de Barcelona, de Girona, de les Illes Balears, Internacional de Catalunya, Jaume I, de Lleida, Miguel Hernández d’Elx, Oberta de Catalunya, Pompeu Fabra, Politècnica de València, Ramon Llull, Rovira i Virgili, de València, i de Vic – Central de Catalunya. Jordi Montaña Matosas (vicepresident I de la Xarxa Vives d’Universitats) i Antonio Ariño Villarroya (catedràtic de Sociologia de la Universitat de València) n’han estat els directors científics, mentre que la direcció tècnica del projecte ha anat a càrrec d’Àngel Mestres Vila (director general de Trànsit Projectes), Mariana Pfenniger (directora de l’àrea de consultoria i projectes internacionals de Trànsit Projectes) i Jordi Baltà Portolés (consultor de l’àrea de consultoria i projectes internacionals). El Consell Assessor de la Carta d’Universitats i Cultura ha estat format per la Comissió de Cultura de la Xarxa Vives, que agrupa vicerectores i vicerectors d’aquest àmbit a les universitats, i pel Grup de Treball de Gestió Cultural de la Xarxa, format pel personal responsable dels serveis de cultura a les universitats. La Secretaria Executiva de la Xarxa Vives ha exercit la coordinació del projecte en les diferents fases.