El Jardí de la Torre Girona, un espai verd en remodelació connectat amb el Campus Diagonal Nord

El Jardí de la Torre Girona,  un espai verd en remodelació connectat amb el Campus Diagonal Nord
+
Descarregar

Imatge que simula com quedarà la zona un cop acabin les obres

El Jardí de la Torre Girona,  un espai verd en remodelació connectat amb el Campus Diagonal Nord
+
Descarregar

El jardí connectarà la zona del Rectorat i el BSC amb els edificis del Campus en un continu enjardinat

La construcció del nou edifici del Barcelona Supercomputing Center (BSC) implica actuacions sobre el jardí de laTorre Girona per tal de fer arribar el subministrament energètic i la infraestructura TIC al nou equipament. El projecte es porta a terme seguint els plans de conservació de l’ecosistema vegetal i animal del parc marcats per l’Ajuntament de Barcelona, el qual s’acabarà fent càrrec de la gestió i el manteniment de l’espai una vegada finalitzades les obres.

06/03/2020

Aquestes darreres setmanes s’han fet més evidents els treballs d’adequació dels Jardins de la Torre Girona en relació a la construcció de la nova seu del Barcelona Supercomputing Center-Centre Nacional de Supercomputació (BSC-CNS) a la zona contigua al Rectorat de la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC). El domini dels terrenys de la zona del jardí van ser cedits per la Universitat a l’Ajuntament de Barcelona a partir d’un acord aprovat pel Consell de Govern d’abril de l’any passat. Aquest acord assenyala que la parcel·la ha de ser destinada a la creació d’un parc i jardí urbans i s’acabarà de formalitzar una vegada finalitzada la fase d’obres actual prevista per a finals d’aquest any. En aquest sentit, l’acord amb l’Ajuntament implica una regulació dels usos del jardí, així com la conservació de les especies vegetals i animals que articulen tota la zona.

El projecte que s’ha fet per adequar l’entorn i fer arribar les infraestructures TIC i energètiques que alimentaran el futur edifici del BSC estan subjectes a un projecte arquitectònic, que vetlla per la vegetació de la zona durant l’execució de les obres, tant des del punt de vista dels exemplars vegetals existents com dels nous que s’hauran de plantar en enllestir les actuacions. No es preveuen afectacions sobre la fauna al llac durant les obres i únicament es podria trasplantar una olivera que no es pot mantenir en la ubicació actual.

Un cop finalitzades les obres d’aquesta fase, a finals d’aquest 2020, el jardí connectarà la zona del Rectorat i el BSC amb els edificis del Campus en un continu enjardinat. En la zona de l’entrada al jardí, en el carrer John Maynard Keynes, està prevista també la instal·lació d’una tanca lleugera que permetrà tancar durant les nits. Tanmateix, el projecte arquitectònic contempla l’eliminació de la totalitat de la tanca actual al carrer Jordi Girona, que envolta una part del jardí actual, i que es mantindrà per raons de seguretat mentre duren les obres. Després, serà l’Ajuntament de Barcelona l’organisme encarregat de la gestió i el manteniment del parc que quedarà obert a la ciutat.