El Laboratori d’Enginyeria Marítima de la UPC desenvolupa un sistema per protegir les platges de les erosions i les inundacions

El Laboratori d’Enginyeria Marítima de la UPC desenvolupa un sistema per protegir les platges de les erosions i les inundacions
+
Descarregar

Al Canal d’Investigació i Experimentació Marítima del LIM es realitzen els assaigs del comportament de les platges amb la protecció dels sacs de geotèxtil

El Laboratori d’Enginyeria Marítima (LIM) de la UPC està duent a terme un projecte, que assaja al Canal d’Investigació i Experimentació Marítima, per comprovar la viabilitat d’adaptar a les platges un sistema de sacs de geotèxtil farcits de sorra.

03/12/2018

La iniciativa desenvolupada pel Laboratori d’Enginyeria Marítima (LIM) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) s’emmarca dins l’àmbit de recerca del projecte europeu Hydralab IV, que alhora és la principal xarxa de laboratoris hidràulics d’àmbit mundial. La UPC és un dels seus socis fundadors des de la seva creació l’any 1996.

L’estudi està liderat per l’investigador Agustín Sánchez-Arcilla i se centra a comprovar la viabilitat de protegir un tipus de platja amb sacs de geotèxtil —una tela flexible de fibres sintètiques— farcits de sorra, de manera que a l’estiu estiguin sota la sorra i a l’hivern, quan hi ha més risc d’erosió i d’inundacions, estiguin emergits. Aquests tipus de sacs, que ja s’han emprat en costes americanes, australianes i europees, es poden anar ajustant al canvi de clima, al nivell del mar, a la direcció i característiques de les onades, i protegeixen de l’erosió i les inundacions la rereplatja.


Els assaigs del comportament de les platges que s’estan fent a gran escala (1:2 i 1:3) al Canal d’Investigació i Experimentació Marítima del LIM permetran determinar la possibilitat d’extrapolar els resultats a escala real, a les platges.

Una costa en equilibri precari
El canvi climàtic ja està afectant les zones costaneres, i els principals factors són la pujada del nivell mitjà del mar, que està fent patir una erosió generalitzada a tota la costa, i els petits canvis en les tempestes d’onatge.

La costa catalana es caracteritza per tenir un gran dèficit de sorra a causa de la urbanització i un rang i una carrera de marea molt petites. Aquestes darreres particularitats, pròpies del mar Mediterrani, permeten que el sistema de sacs de geotèxtil sigui més fàcil d’implementar, ja que sempre es mantenen en la mateixa ubicació respecte a la línia de costa.

Un laboratori referent a Europa
El Laboratori d’Enginyeria Marítima de la UPC, vinculat a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB), és un centre de recerca que té com a objectiu la investigació, la generació i la transferència del coneixement en els camps de l'enginyeria marítima i les ciències marines, i disposa d'infraestructures dissenyades per dur a terme la verificació experimental dels projectes desenvolupats. Un d’aquests equipaments és el Canal d’Investigació i Experimentació Marítima, dedicat a la generació combinada d’onatges i corrents per realitzar assaigs hidràulics controlats en enginyeria de ports, costes i oceanogràfica, així com en altres àmbits com l’aprofitament energètic dels recursos marins o l’aqüicultura.

Aquest canal de 100x3x7 metres, reconegut com a ‘Large Scale Facility’ per la direcció general de recerca de la Comissió Europea, està considerat com una Instal·lació Científico-Tècnica Singular (ICTS) per part del Ministeri de Ciència i Educació espanyol. A més, està finançat per la Unió Europea com a infraestructura de recerca de referència perquè els països de la UE i associats hi puguin dur a terme assajos científics per afrontar el canvi climàtic en el projecte Hydralab+.