El percentatge d’articles científics en obert a la UPC supera el 75 % i se situa per sobre de la mitjana de l’Estat

Setmana de l'accés obert a la UPC

Del 21 al 27 d'octubre se celebra una nova edició de la Setmana Internacional de l'Accés Obert, que aquest any té com a lema 'Obert per a qui? Equitat en el coneixement obert'. Per aquest motiu, la xarxa de biblioteques de la UPC ha organitzat un seguit d'activitats i iniciatives per difondre la ciència oberta i la importància de l'accés obert a les publicacions científiques.

Amb les etiquetes #OAweek2019 i #OpenAccessUPC es pot fer seguiment, a les xarxes socials, de totes les activitats que s'organitzen.

Aquest mes d’octubre s’ha publicat l’informe ‘Medición del acceso abierto en las universidades públicas españolas y el CSIC’, elaborat per CRUE Universidades Españolas, per al període 2014-2018. D’aquest informe se’n desprèn que el percentatge d’articles científics publicats en accés obert en el conjunt de l’Estat és, el 2017, del 50 %, mentre que a la UPC aquest percentatge supera el 75 %, segons dades de l'Observatori de l'Accés Obert de la UPC: 25 punts per sobre de la mitjana espanyola.

15/10/2019

L’informe ‘Medición del acceso abierto en las universidades públicas españolas y el CSIC’ s’ha elaborat seguint la metodologia de l'Observatori de l'Accés Obert de les universitats catalanes dissenyada pel Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxiu de la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) en col·laboració amb la Universitat de Barcelona, i utilitza com a fonts d'informació Web of Science (WoS) i Scopus. A partir del DOI (de l’anglès, Digital Object Identifier) es recupera el nombre total d'articles publicats i, després d'eliminar els duplicats, els articles es classifiquen en cinc categories: si s'han publicat en revistes d'accés obert pures; si s'han publicat en revistes que ofereixen als autors publicar en accés obert de forma immediata mitjançant el pagament d'una Article Processing Charge; si tenen accés gratuït però els articles no tenen cap llicència; si només es troben en obert en repositoris institucionals o temàtics, o si no es troben en accés obert. Les quatre primeres categories –que la metodologia les denomina daurada, híbrida, bronze, verd i sense accés obert (no AO) – són considerades publicacions en accés obert.

A partir d’aquesta anàlisi, l’informe de la CRUE mostra les publicacions en accés obert en la sèrie temporal 2014-2018 i rebel·la que, l’any 2017[i], el 50,13 % dels articles publicats en el conjunt de les universitats públiques espanyoles i el CSIC es van publicar en accés obert –un 21,46 % en la categoria daurada, un 5,91 % en l’híbrida, un 6,67 % en la de bronze i un 16,09 % en la verda.


Font: informe ‘Medición del acceso abierto en las universidades públicas españolas y el CSIC’

En el cas de la UPC, segons les dades que recull l’Observatori de l’Accés Obert, el percentatge de publicacions en obert és del 75,9 %: un 16,9 % en la categoria daurada (pura, seguint la denominació que empra l’Observatori de la UPC), un 4,1 % en l’híbrida, un 3 % en la de bronze i un 51,9 % en la categoria verda (o repositori).


Font: Observatori de l'accés obert de la UPC

[i] Per a la comparativa s'han utilitzat les dades del 2017 perquè, dels articles publicats més recentment, alguns estan embargats i no es publiquen en accés obert en els repositoris fins que no finalitzen els embargaments imposats per algunes editorials.