Resultats definitius de l'elecció dels representants al Claustre Universitari de la UPC

Calendari electoral

 • 26/02. Publicació del cens electoral provisional
 • De l’1 al 5/03. Període de reclamacions al cens provisional
 • 11/03. Publicació del cens definitiu        
 • Del 12 al 17/03. Període de presentació de les candidatures
 • 19/03 Proclamació provisional de les candidatures
 • 19/03. Sorteig per a la designació dels membres de les meses electorals
 • Del 22 al 25/03 Període de reclamacions contra la proclamació provisional
 • 26/03 Proclamació definitiva de les candidatures
 • Del 6 al 16/04. Campanya electoral
 • Del 19/04, a les 10:00, al 22/04, a les 9:59 h. Votacions
 • 22/04. Proclamació provisional dels candidats o candidates electes
 • Del 23 al 26/04. Període de reclamacions contra la proclamació provisional dels candidats o candidates
 • 27/04 Publicació dels resultats definitius

Ja es poden consultar els resultats definitius de les eleccions dels representants de l’estudiantat, del PDI i del PAS al Claustre Universitari de la UPC. Les votacions es van efectuar, amb urna electrònica, durant 72 hores (del 19 al 22 d'abril) a través del web eleccionsclaustre.upc.edu.

27/04/2021

El rector, Francesc Torres, va aprovar, el 15 de febrer, la convocatòria d’eleccions per renovar els membres electius del Claustre Universitari de la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC), màxim òrgan de representació i d’expressió de la comunitat  universitària, format per 303 membres (nats i electius), que es renoven cada quatre anys. Entre d’altres funcions, el Claustre Universitari debat les línies generals d'actuació de la Universitat, controla l’actuació dels òrgans de govern, de direcció i de gestió, i impulsa l’activitat normativa d’altres òrgans de govern i representació.

Durant aquest procés electoral, iniciat el 16 de febrer, 30.472 persones de la comunitat UPC han estat cridades a elegir un total de 213 representants dels diversos col·lectius al Claustre Universitari. Els representats del personal docent i investigador permanent doctor (PDI-A) s’han elegit per circumscripcions d’universitat, de centres docent i de departament; els representants de l’estudiantat de grau i màster (EGM), per circumscripció de centre docent, mentre que els representants de la resta de personal docent i investigador (PDI-B) i del personal d’administració i serveis (PAS) s’han elegit per circumscripció d’universitat.

La resta de claustrals, membres nats, són el rector, la secretària general, el gerent, els vicerectors i vicerectores; degans, deganes, directors i directores de centres docents, així com directors i directores dels departaments i instituts universitaris de recerca, de l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE) i de l’Escola de Doctorat.

Votacions i resultats definitius
El 27 d’abril s'han fet publics
els resultats definitius de l'eleció dels candidats i candidates electes. , un cop finalitzat l període de les impugnacions sobre els resultats provisionals, proclamats el 22 d'abril.

Les votacions s'han efectuat del 19 al 22 d’abril a través del web eleccionsclaustre.upc.edu. S'han dut a terme amb urna electrònica, seguint la Normativa de votació amb urna electrònica aprovada al Claustre Universitari del 17 de desembre de 2020 i utilitzant la plataforma e-Vot, (consorciada amb les universitats públiques catalanes).

Cens, candidatures i campanya electoral
La proclamació definitiva de les candidatures presentadeses va fer pública el 26 d'abril i la campanya electoral ha tingut lloc del 6 al 16 d’abril. L'11 de febrer es va publicar el cens electoral definitiu així com la resolució per la qual s’estableix la relació definitiva de les circumscripcions i els col·legis electorals i el repartiment dels representants electius corresponents a cada sector o classificació.