Del 6 al 16 d'abril, campanya electoral per elegir els representants al Claustre Universitari de la UPC

Calendari electoral

 • 26/02. Publicació del cens electoral provisional
 • De l’1 al 5/03. Període de reclamacions al cens provisional
 • 11/03. Publicació del cens definitiu        
 • Del 12 al 17/03. Període de presentació de les candidatures
 • 19/03 Proclamació provisional de les candidatures
 • 19/03. Sorteig per a la designació dels membres de les meses electorals
 • Del 22 al 25/03 Període de reclamacions contra la proclamació provisional
 • 26/03 Proclamació definitiva de les candidatures
 • Del 6 al 16/04. Campanya electoral
 • Del 19/04, a les 10:00, al 22/04, a les 9:59, Votacions
 • 22/04. Proclamació provisional dels candidats o candidates electes
 • Del 23 al 26/04. Període de reclamacions contra la proclamació provisional dels candidats o candidates
 • 27/04 Publicació dels resultats definitius

El 6 d'abril s'ha iniciat la campanya electoral per a l'elecció dels representants de l’estudiantat, del PDI i del PAS al Claustre Universitari de la UPC. La campanya finalitzarà el 16 d’abril i les votacions s’efectuaran, amb urna electrònica: entre les 10 h del 19 d’abril i les 9.59 h del 22 d’abril, al web eleccionsclaustre.upc.edu, en el qual es pot trobar tota la informació sobre aquest procés electoral.

08/04/2021

El rector, Francesc Torres, va aprovar, el 15 de febrer, la convocatòria d’eleccions per renovar els membres electius del Claustre Universitari de la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC), màxim òrgan de representació i d’expressió de la comunitat  universitària, format per 303 membres (nats i electius), que es renoven cada quatre anys. Entre d’altres funcions, el Claustre Universitari debat les línies generals d'actuació de la Universitat, controla l’actuació dels òrgans de govern, de direcció i de gestió, i impulsa l’activitat normativa d’altres òrgans de govern i representació.

Durant aquest procés electoral, iniciat el 16 de febrer, 30. 472 persones de la comunitat UPC estan cridades a elegir un total de 213 representants dels diversos col·lectius al Claustre Universitari. Els representats del personal docent i investigador permanent doctor (PDI-A) s’elegiran per circumscripcions d’universitat, de centres docent i de departament; els representants de l’estudiantat de grau i màster (EGM), per circumscripció de centre docent, mentre que els representants de la resta de personal docent i investigador (PDI-B) i del personal d’administració i serveis (PAS) s’elegiran per circumscripció d’universitat.

La resta de claustrals, membres nats, són el rector, la secretària general, el gerent, els vicerectors i vicerectores; degans, deganes, directors i directores de centres docents, així com directors i directores dels departaments i instituts universitaris de recerca, de l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE) i de l’Escola de Doctorat.

Cens, candidatures i campanya electoral

L'11 de febrer s'ha publicat el cens electoral definitiu i la resolució per la qual s’estableix la relació definitiva de les circumscripcions i els col·legis electorals, així com el repartiment dels representants electius corresponents a cada sector o classificació. El dia 19 de març ha tingut lloc el sorteig per a la designació dels membres de la mesa electoral

La proclamació definitiva de les candidatures presentadess'ha fet pública el 26 de març i la campanya electoral té lloc del 6 al 16 d’abril.

Votacions i resultats definitius
Les votacions es podran realitzar, durant 72 hores, concretament a partir de les 10 h del dia 19 d’abril i fins a les 9.59 h del 22 d’abril des del web eleccionsclaustre.upc.edu.

Es portaran a terme per votació amb urna electrònica d’acord amb la Normativa de votació amb urna electrònica aprovada al Claustre Universitari del 17 de desembre de 2020. Al web de les eleccions es poden consultar les instruccions d’ús de la plataforma e-Vot, consorciada amb les universitats públiques catalanes.

El mateix dia 22 d’abril es publicarà la proclamació provisional dels candidats i candidates electes. Les impugnacions al respecte es podran presentar del 23 al 26 d’abril i els resultats definitius es proclamaran el 27 d’abril. 


info.png

Més informació