Els propers deu anys, es necessitaran 200.000 nous enginyers i enginyeres

José Oriol Sala, president de l'OIE i president honorari de Caixa d'Enginyers, i Marta Margarit, directora del projecte, durant la presentació de l'informe, a Madrid
+
Descarregar

José Oriol Sala, president de l'OIE i president honorari de Caixa d'Enginyers, i Marta Margarit, directora del projecte, durant la presentació de l'informe, a Madrid

Presentació de l'informe al Congrés dels Diputats
+
Descarregar

L'informe s'ha presentat al Congrés dels Diputats, el 18 de novembre

L'Observatori de l'Enginyeria d'Espanya (OIE), del qual la UPC forma part, ha presentat el primer estudi sectorial d'Espanya, amb dades inèdites, com ara que a l’Estat hi ha 750.000 professionals de l'enginyeria, un 20 % dels quals són dones. Segons l’informe, durant els propers deu anys, es necessitarà incorporar almenys 200.000 nous enginyers. La UPC té la disponibilitat i capacitat per oferir resposta a aquesta demanda en el moment en què l'Administració autoritzi un increment de la seva oferta de places.

27/11/2022

El 1r estudi de l'Observatori de l'Enginyeria d’Espanya, que s’ha presentat l’17 de novembre en un acte a Madrid i el dia 18 al Congrés dels Diputats, indica que a Espanya hi ha 750.000 professionals de l'enginyeria, un 20% dels quals són dones. Hi ha més enginyers a Espanya per cada mil habitants (15,7 %) que en altres països europeus com França (14,4 %) o Itàlia (11 %). Espanya està 4,2 punts per sota de països com Alemanya (20,4 %). Durant els propers deu anys, Espanya necessitarà incorporar almenys 200.000 nous enginyers. La Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech (UPC), que forma part de l'OIE, és una universitat reconeguda i especialitzada en l’àmbit de l’enginyeria que té la disponibilitat i les capacitats per oferir resposta a aquesta demanda en el moment en què l'Administració autoritzi un increment de la seva oferta de places.

Aquest curs acadèmic, la Universitat ha iniciat la 4a edició del programa Aquí STEAM UPC per atraure talent femení als estudis científics i tecnològics, un programa en el qual han participat fins ara 4.000 nens i nenes de centres educatius de Catalunya (vegeu notícia).

L'enginyeria a Espanya té un fort reconeixement internacional, però el pes de la indústria al PIB ha baixat en els últims 20 anys del 19% al 14,7%, fet que l'OIE afirma que cal revertir. Segons l’informe, del col·lectiu d'enginyers, un 65% han cursat formació com a enginyers tècnics o graduats en enginyeria, i un 35% són enginyers o màster en enginyeria. El 40% dels enginyers d'Espanya tenen 35 anys o menys i el 31% mantenen relacions professionals internacionals en el seu dia a dia.

El món de l'enginyeria a Espanya està distribuït de la manera següent: enginyeria industrial (43%), enginyeria informàtica (21%), enginyeria de telecomunicació (9%), enginyeria agrícola/agrònoms (8%), enginyeria de camins/civil (8%) i altres enginyeries (11%).

Bretxa salarial
La retribució dels enginyers a Espanya és superior en un 30% al de la mitjana retributiva del país, encara que es detecta un estancament durant les darreres dècades. Estudis anàlegs a França o Alemanya situen el valor mitjà de la retribució anual en xifres entre els 55.000 i els 60.000 euros, per sobre de la retribució mitjana dels enginyers espanyols. El salari dels enginyers homes a Espanya és un 27% per sobre de la mitjana, mentre que el de les dones està en un 43%. L'estudi confirma que hi ha una bretxa salarial entre enginyers homes i dones de l'ordre del 10%, i encara que està clarament per sota del conjunt de la població activa a Espanya, situada al 24%, és una xifra que l'OIE considera que cal eliminar com més aviat millor en el temps.

És remarcable la xifra d'ocupació del 98% a la professió, tenint en compte que en fer l'estudi la desocupació a Espanya se situava per sobre del 13%. El 86% de les empreses consultades a l'estudi (més de 500) declaren que requeriran contractar més enginyers en els propers anys.

L'enginyeria a Espanya, un sector de present i futur al PIB espanyol
La indústria és el sector que genera més valor afegit per unitat de treball, i és el principal contribuent a les exportacions del país, creant llocs de treball estables i de qualitat. L'enginyeria espanyola té un fort reconeixement global, però el pes de la indústria al PIB ha baixat en els últims 20 anys del 19% al 14,7%, mentre que a països com Alemanya ha continuat creixent fins al 29%.

Segons l'estudi de l'OIE, el 87% dels enginyers estan actius en l'exercici de la seva professió i un 14% ocupen càrrecs directius. El 15% dels enginyers a Espanya són empresaris o exerceixen lliurement la seva professió i el 59% dels enginyers assalariats treballen en companyies de més de 250 treballadors.

El president de l'Observatori de l'Enginyeria d'Espanya i president honorari de Caixa d'Enginyers, José Oriol Sala, ha afirmat: “La recuperació del PIB industrial ha de ser un repte a curt i mitjà termini. La millora de l’economia i la seva estabilitat a llarg termini depenen dun sector industrial potent i sòlid. El repte és que l'enginyeria, unida a la tecnologia, mouen l'economia d'Espanya i ajudin encara més al desenvolupament i la millora de la qualitat de vida de les persones”.

Les dones, un perfil professional amb ampli marge de creixement
L'estudi de l'OIE demostra que els perfils femenins tenen una presència global a l'enginyeria a Espanya propera al 20%. Aquesta proporció, tot i ser objectivament baixa, està als mateixos nivells que els de les grans economies de la UE com França (22%), Itàlia (18%) o Alemanya (17%). Tot i així l'OIE considera que és una situació a revertir havent de motivar més talent femení cap a la professió.

Per branques de l'enginyeria, la presència de dones està distribuïda de la manera següent: enginyeria agrícola/agronòmica (34%), enginyeria de camins (24%), enginyeria industrial (19%), enginyeria informàtica (16%), enginyeria en telecomunicació (12%) i altres enginyeries (24%).

Què és l’Observatori?
L'Observatori de l'Enginyeria d'Espanya, impulsat per la Fundació Caixa d'Enginyers, està format per les institucions, les agrupacions professionals, les associacions empresarials i les universitats amb més rellevància a l'enginyeria espanyola. Compte amb el suport del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme i representa més de 450.000 professionals del sector.

Davant les dades de l'estudi, fins ara inèdit a Espanya, l'OIE destaca la importància del paper de l'enginyeria i la tecnologia per al futur de l'economia del país i per al benestar de la societat i conclou que el sector s'ha de preparar per a feines que encara no existeixen, i acceptar que el lloc de treball esdevindrà també l'aula del futur dels professionals.

El president de l'OIE, José Oriol Sala, també ha afirmat que: “La tendència, marcada per la 4a revolució industrial, accentuarà la necessitat d'enginyers en l’àmbit mundial. La nostra professió té un futur brillant i cada cop més en treballs híbrids que requereixen una destresa intel·lectual i experiència tècnica. El món avança cap a diferents models de societat i els enginyers hauran d'aportar una visió prospectiva i capacitat d'innovació”.