Els serveis cientificotècnics de la UPC, a un clic

Equip d'espectroscòpia de fotoelectrons de raigs X del Centre de Recerca en Enginyeria i Ciències Multiescala Barcelona, al Campus Diagonal-Besòs
+
Descarregar

Equip d'espectroscòpia de fotoelectrons de raigs X del Centre de Recerca en Enginyeria i Ciències Multiescala Barcelona, al Campus Diagonal-Besòs

Canal d’Investigació i Experimentació Marítima del Laboratori d'Enginyeria Marítima (LIM)
+
Descarregar

Canal d’Investigació i Experimentació Marítima del Laboratori d'Enginyeria Marítima (LIM), al Campus Nord

La UPC disposa d’una nova plataforma en línia per donar major visibilitat i facilitar l’accés de les empreses, les administracions i la comunitat científica als diferents serveis i infraestructures científiques i tècniques de la Universitat.

30/03/2023

La Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech (UPC) compta amb 35 laboratoris que duen a terme activitats de recerca i amb més de 450 serveis tarifats. També disposa de més de 45 infraestructures científiques destacades, com ara el Centre de Recerca en Enginyeria i Ciències Multiescala Barcelona, el Laboratori del Centre del Medi Ambient, el Canal d’Investigació i Experimentació Marítima (CIEM) del Laboratori d'Enginyeria Marítima (LIM), entre d'altres. La Universitat, així mateix, té més de 950 línies de servei en els àmbits de materials avançats, indústria, healthtech, arquitectura i urbanisme, construcció i infraestructura, mobilitat, agrotech, energia, sostenibilitat i medi ambient, computació i càlcul, sistemes de telecomunicacions, intel·ligència artificial i indústria 4.0.

El nou portal de Serveis Cientificotècnics de la UPC, disponible en català, castellà i anglès, es presenta com una finestreta única perquè les empreses, les administracions i la comunitat científica pugui consultar l’ampli ventall de línies de servei que s’ofereixen en diferents àmbits, el llistat d’infraestructures científiques destacades, així com la disponibilitat i les tarifes corresponents, i donar-los major visibilitat. Mitjançant aquest web, que es va actualitzant periòdicament, es facilita la identificació dels diferents serveis, es gestionen les peticions, i es proporciona el contacte directe amb els grups de recerca de la Universitat i amb el personal tècnic dels diferents serveis i laboratoris.  

La UPC és una universitat referent en recerca i transferència del coneixement i és líder en atracció de fons per a projectes de recerca internacionals. Prova d'això és que, en el període 2021-2022, és la universitat de l'Estat espanyol que més fons ha captat del programa europeu de recerca i innovació Europe Horizon. L’any 2021 va ingressar 70,2 milions d’euros en activitats d’R+D+I, va desenvolupar 1.064 projectes amb empreses i va facturar més d'1,8 milions d’euros en conceptes de serveis.