Es crea un centre específic de recerca en ciència de dades i intel·ligència artificial

La UPC crearà el centre específic de recerca en Intelligent Data Science and Artificial Intelligence (IDEAI), centrat en el disseny i el desenvolupament de tècniques d'intel·ligència artificial i ciència de dades intel·ligents, així com en metodologies per a la realització del diagnòstic, la predicció, la gestió, el suport a la decisió i el control de sistemes complexos.

31/10/2017

El Consell de Govern del 24 d’octubre ha aprovat la creació del centre específic de recerca en Intelligent Data Science and Artificial Intelligence (IDEAI), que dedicarà els seus esforços a la recerca en aquestes dues àrees, per a la resolució de problemes reals relacionats amb el context econòmic i industrial. Concretament, potenciarà la recerca i la transferència de tecnologia en els camps dels algorismes d’aprenentatge automàtic (Machine Learning); la ciència i l’enginyeria de dades; els sistemes de processament de llenguatge natural; els sistemes  intel·ligents de suport a la decisió, i els sistemes cognitius i de raonament computacional. Així mateix, desenvoluparà aplicacions en aquests àmbits.

Integrat inicialment per 40 persones, l’IDEAI de la UPC sorgeix a partir de quatre grups de recerca consolidats, amb una llarga trajectòria investigadora en intel·ligència artificial i ciència de dades com són els grups en Enginyeria del Coneixement, d'Enginyeria del Coneixement i Aprenentatge Automàtic, Soft Computing i el de Processament del Llenguatge Natural. L’activitat del nou centre es focalitza al voltant de tres línies estratègiques: l’educació; els sistemes ambientals i de sostenibilitat i la inclusió, la salut i el benestar. El procés per a la creació d’aquest centre l’ha coordinat el professor i investigador Cecilio Angulo.