Es demostra la viabilitat de les imatges per microones en la detecció precoç del càncer colorectal

Es demostra la viabilitat de les imatges per microones en la detecció precoç del càncer colorectal
+
Descarregar

Els investigadors del grup CommSensLab de la UPC que han participat en el projecte, d'esquerra a dreta, Santiago Buitrago, Jordi Romeu i Juan Manuel O’Callaghan

Es demostra la viabilitat de les imatges per microones en la detecció precoç del càncer colorectal
+
Descarregar

Il·lustració del funcionament del dispositiu desenvolupat en el marc del projecte MiWEndo

La revista ‘Medical Physics' ha publicat els resultats de la prova de concepte del projecte MiWEndo, en el marc del qual s’ha creat un dispositiu mèdic que podria millorar els resultats de l’endoscòpia per a la detecció precoç i la prevenció del càncer colorectal mitjançant l’ús d’imatges per microones. Tant en l’article com en el disseny del dispositiu hi han col·laborat investigadors del grup de Teledetecció, Antenes, Microones i Superconductivitat (CommSensLab) de la UPC.

19/06/2018

L’estudi publicat a ‘Medical Physics' demostra la viabilitat del dispositiu mèdic desenvolupat en el marc del projecte MiWEndo, en el qual han col·laborat els investigadors Santiago Buitrago, Juan Manuel O’Callaghan i Jordi Romeu del grup de Teledetecció, Antenes, Microones i Superconductivitat (CommSensLab) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), i professors de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona, juntament amb els grups de recerca PhySense i SIMBIOsys, que formen part del BCN MedTech de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), i l’Hospital Clínic de Barcelona. De fet, la propietat intel·lectual del dispositiu està compartida entre la UPF (50%), la UPC (20%), l’Hospital Clínic de Barcelona (20%) i el programa ICREA de la Generalitat de Catalunya (10%).

El dispositiu que han desenvolupat aquests investigadors consta d'una sonda d'endoscòpia i de diversos sensors de microones, que transmeten un senyal que interacciona amb els diferents teixits del còlon i forma una imatge que permet diferenciar els teixits sans dels patològics. El seu desenvolupament significa un avanç diagnòstic que ajudarà a prevenir el càncer colorectal gràcies a la detecció precoç dels pòlips, sovint precursors de la malaltia
 
Sensibilitat del 100 % per diferenciar el teixit de còlon sà del cancerós
Actualment, s’estima que amb la colonoscòpia estàndard la taxa de pòlips no detectats és del 22%, degut a les limitacions de visualització d’aquesta tècnica diagnòstica. En aquest sentit, l’article publicat a ‘Medical Physics’, demostra el potencial de la imatge de microones i de les propietats dielèctriques dels teixits, com ara la permitivitat complexa o la resposta del teixit biològic a un camp elèctric aplicat a través d’una font externa.

Per a la realització de la prova de concepte, els investigadors han utilitzat teixits biològics ex vivo provinents de 23 pacients i han mesurat la resposta de diferents tipus de pòlips de còlon, càncer i mucosa intestinal normal. Els resultats constaten que, a mesura que augmenta la malignitat del teixit també s’incrementa el valor de la resposta al camp elèctric que reben.

En comparació amb la colonoscòpia estàndard, la investigació indica que l’eficàcia i la sensibilitat del mètode proposat és del 100% per al diagnòstic de càncer (enfront del 95%); del 91% per a adenomes amb displàsia d'alt grau (en lloc del 62%); del 100% per als adenomes amb displàsia de baix grau (en lloc del 61%); i del 100% per als pòlips amb hiperplàsia (enfront del 74%).

El projecte, que actualment es troba en fase de transferència i innovació, compta amb el suport dels programes: Indústria del Coneixement de la Generalitat de Catalunya, a través dels Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER); Caixaimpulse impulsat per l'Obra Social "la Caixa", i Desarrollo Tecnológico en Salud de l'Instituto de Salud Carlos III.