Es gradua la primera promoció del grau interuniversitari en Tecnologies Industrials i Anàlisi Econòmica, de la UPC i la UPF

Els graduats i graduades, amb els rectors de la UPC i la UPF i altres representants de les dues universitats
+
Descarregar

Els graduats i graduades, amb els rectors de la UPC i la UPF al centre i altres representants de les dues universitats

La primera promoció del grau interuniversitari en Tecnologies Industrials i Anàlisi Econòmica (bachelor's degree in Industrial Technologies and Economic Analysis), impartit conjuntament per la UPC i la Universitat Pompeu Fabra (UPF), s'acaba de graduar. L’acte acadèmic de graduació ha tingut lloc el 24 de novembre, a la Sala d’Actes de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB) de la UPC.

25/11/2022

Són 22 persones –8 noies i 14 nois– que formen part de la primera promoció del grau en Tecnologies Industrials i Anàlisi Econòmica (bachelor 's degree in Industrial Technologies and Economic Analysis). Es preveu que la pràctica totalitat d’estudiants de la primera promoció, que han allargat els estudis perquè estan fent pràctiques o estades de mobilitat, acabi durant aquest mateix curs.

Impartit en anglès i amb una forta implicació del teixit empresarial, aquest grau públic es va iniciar el curs 2018-2019 amb 40 places que s’han ampliat fins a 50. De les 41 persones que van iniciar els estudis el 2018, el 36,4% són dones (una presència superior al d’altres estudis d’enginyeria). La formació transversal i multidisciplinària, la mobilitat internacional i la implicació del món empresarial són trets destacats d’aquests estudis. La meitat dels estudiants que ara es graduen ha fet estades de mobilitat a altres països durant els estudis (Portugal, Suècia, Països Baixos, República Txeca, Alemanya i Àustria) i les pràctiques les han dut a terme en empreses, majoritàriament, dels sectors industrial, TIC, alimentació, consultoria i de certificació i qualitat.

El grau en Tecnologies Industrials i Anàlisi Econòmica combina els coneixements de les matèries bàsiques d’enginyeria (Física, Química, Informàtica, Expressió gràfica, Mecànica, Electricitat, Electrònica i Automàtica, Organització de la Producció, Tecnologies mediambientals i sostenibilitat i Projectes) amb assignatures amb continguts que constitueixen els fonaments de l’economia (Microeconomia, Macroeconomia, Econometria i Teoria de Jocs). També cobreix un tronc comú d’assignatures relacionades amb les matemàtiques i l’estadística. Les assignatures es cursen als campus de les dues universitats.

Perfils professionals amb alta demanda
El grau es va posar en marxa per donar resposta a una demanda laboral creixent i a una necessitat expressada pel teixit empresarial d’associar l’enginyeria –una de les professions de futur a Europa i al món– a un perfil més econòmic. Precisament, durant els pròxims deu anys, es necessitarà incorporar almenys 200.000 nous professionals de l’enginyeria, segons s’indica al 1r estudi de l'Observatori de l'Enginyeria d’Espanya, entitat de la qual la UPC forma part. De fet, el grau en Tecnologies Industrials i Anàlisi Econòmica manté una elevada demanda d’estudiants i una alta inserció laboral. El primer any d’impartir-se el grau ja hi havia empreses i entitats interessades a cercar talent amb aquests perfils.

D’aquesta primera promoció, 13 estudiants han començat el màster, 11 dels quals dins l'àmbit d'enginyeria industrial i dos dins de l'àmbit d'economia. Altres graduats i graduades treballen en les mateixes entitats on havien estat fent pràctiques i d’altres s’han incorporat a noves empreses.

A la gènesi del grau van ser d’especial importància les conclusions extretes del Barcelona Global Challenge en Educació Superior, tres sessions de treball organitzades el 2015 amb la participació de més de 60 professionals, empreses i acadèmics. L’objectiu era formar enginyers i enginyeres amb una formació transversal i coneixements en economia, així com implicar les empreses en el disseny i la implementació de la titulació

Per a l’impuls d’aquest tipus d’iniciatives es va crear la Fundació Barcelona Education in Science and Technology (BEST), entitat presidida per Joaquim Coello i formada inicialment per la UPC, la UPF, Barcelona Global i FemCat. BEST s’encarrega de coordinar la relació amb les dues universitats i la participació empresarial a través del programa d'ajuts, destinades a garantir les possibilitats per cursar els estudis a estudiants amb capacitat i necessitats econòmiques. Actualment, en aquesta Fundació també hi participen Cellnex, DOGA, HP, Nestlé, Mur&Partners i la Reial Acadèmia de l'Enginyeria.

En aquest sentit, des de l’any 2018 el programa de beques i ajuts a l’estudi ha estat dotant de manera sostinguda una quantitat anual que només a la convocatòria 2022 ha estat de 60.000 euros en beques.

A l’acte de graduació hi han participat els rectors de la UPC i la UPF, Daniel Crespo i Oriol Amat, respectivament; el director de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB), Enric Fossas; el degà de la Facultat d’Economia i Empresa de la UPF, Walter García-Fontes; el president de la Fundació BEST i padrí de la primera promoció, Joaquim Coello, i el professor Joaquim Minguella, coordinador del grau.