Estudiants de la UPC, d'Esade i de l’IED Barcelona desenvolupen, amb el CERN, solucions innovadores per donar resposta al canvi climàtic

Estudiants asseguts a una taula amb ordinadors, treballant
+
Descarregar

Estudiants treballant a l'anterior edició del Challenge Based Innovation (CBI)

Vuit equips universitaris, integrats per 36 estudiants de la UPC, d’Esade i de l’IED Barcelona, treballen durant tres mesos per plantejar solucions innovadores per lluitar contra el canvi climàtic. Les seves idees s’exposaran davant de científics del CERN –l’Organització Europea per a la Recerca Nuclear– el mes d’abril.

21/03/2022

Quatre reptes vinculats a l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) 13 de les Nacions Unides sobre acció climàtica: per garantir el futur del boscos i lluitar contra la desforestació; per desenvolupar i fomentar fonts d’energia neta i sostenible; per assegurar la qualitat de l’aire i incentivar una mobilitat sostenible, i per reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle i promoure la sostenibilitat del sector agrícola i ramader. Aquests quatre reptes són el punt de partida de la vuitena edició del Challenge Based Innovation (CBI), una iniciativa impulsada per IdeaSquare i el Departament d’Innovació del CERN, l’Organització Europea per a la Recerca Nuclear.

Un total de 36 estudiants treballen en equips interdisciplinaris per aportar els seus coneixements en els àmbits de la tecnologia, l’emprenedoria i el disseny, i idear solucions innovadores per als quatre reptes plantejats: són 15 estudiants de l’Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB) de la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC), 12 d’Esade  i nou de l’IED Barcelona. El kick-off del programa, que va tenir lloc entre els dies 24 i 27 de gener, a Casa SEAT, ha significat l’inici de tres mesos de treball per als vuit equips, que treballen amb la col·laboració de professorat i de personal investigador de les diferents entitats en la iniciativa. Els estudiants presentaran els seus prototips en una gala final que tindrà lloc, el 8 d’abril, a Casa SEAT.