Estudiants de la UPC, ESADE i l’IED Barcelona desenvolupen amb el CERN solucions innovadores per combatre la contaminació mediambiental

Estudiants presentant el prototip desenvolupat
+
Descarregar

Els vuit equips d'estudiants han pogut presentar els prototips al CERN

Imatge d'estudiants presentant una de les propostes
+
Descarregar

Els estudiants havien de desenvolupar solucions innovadores per combatre la contaminació mediambiental

Els estudiants de la UPC, ESADE i l’IED Barcelona, a la gala final al CERN on han exposat els seus projectes
+
Descarregar

Els estudiants de la UPC, ESADE i l’IED Barcelona, a la gala final al CERN on han exposat els seus projectes

Vuit equips universitaris, integrats per 43 estudiants de 14 nacionalitats, desenvolupen els seus prototips després de mesos de treball amb els científics del CERN, en el marc del programa Challenge-Based Innovation (CBI). Els reptes d’aquesta edició del CBI estan vinculats amb tres objectius de desenvolupament sostenible per combatre els efectes de la contaminació ambiental.

15/12/2023

Una iniciativa per millorar les plantes de tractament de l’aigua, un casc que filtra l’aire contaminat i en recull mostres per tal d’obtenir dades sobre la qualitat de l’aire, un robot per recollir dades dels microplàstics que hi ha als oceans o un sistema per mitigar l’exposició a la contaminació ambiental dels corredors són algunes de les solucions innovadores que han desenvolupat els estudiants de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB) la Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech (UPC), d’Esade i de l’Instituto Europeo di Design (IED Barcelona), en el marc de la desena edició del programa Challenge-Based Innovation (CBI), una iniciativa impulsada per @IdeaSquare i el Departament d’Innovació de l’Organització Europea per a la Recerca Nuclear (CERN) per fomentar que equips multidisciplinaris d’estudiants, amb la col·laboració del professorat i del personal investigador de diverses entitats, treballin en noves solucions per al futur de la humanitat.

Aquesta edició del CBI, programa impulsat sota el paraigua europeu de l’ATTRACT Academy, s’ha centrat en l’ODS 3.9.1, relacionat amb la reducció de les morts i de les malalties causades per la contaminació de l’aire; l’ODS 11.6, per reduir l’impacte ambiental a les ciutats; l’ODS 14.1, de reducció de la contaminació marina, i l’ODS 14.3, per reduir l’acidificació dels oceans.

Concretament, vuit equips universitaris, integrats per 43 estudiants de 21 a 49 anys de 14 nacionalitats ―dels programes Full-Time MBA d’Esade, dels graus en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació i del grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació de l'ETSETB i del master in Design Management de l’IED Barcelona―, han treballat durant 15 setmanes en prototipus de start-ups per tal d’abordar el repte de la contaminació de l’aire i de l’aigua utilitzant tecnologies específiques del programa Attract, coordinat des del CERN, que els han estat assignades, com IALL, SNIFFIRDRONE, PiPe4.0 o H3D-VISIOnAiR. Els estudiants han hagut d’entendre aquestes tecnologies a través de diverses reunions amb els investigadors.

Les propostes presentades pels diferents equips han estat:

  • Detecció de microplàstics a l’aire. L’equip The Bridgeman’s ha desenvolupat un projecte per detectar la presència de microplàstics a l’aire. Les partícules diminutes i les fibres invisibles dels plàstics estan posant en risc la nostra salut, especialment el nostre sistema respiratori. Per això, els estudiants han dedicat aquest projecte a investigar i a oferir una solució als treballadors de les fàbriques tèxtils de Vietnam, país que té entre 1,5 i 2 milions de treballadors a la indústria tèxtil. Detectar i recollir dades relacionades amb els microplàstics, les fàbriques i les marques globals que treballen amb ells pot tenir un impacte social que redundi en benefici de la salut d’aquests treballadors i les seves famílies, dels seus drets i la seva estabilitat financera. Aquest equip ha dissenyat un sistema per prevenir, detectar i diagnosticar la presència de microplàstics a l’aire, i les conseqüències que poden tenir, i aportar una solució sistèmica a un problema que es pot agreujar en el futur.

  • Eficiència en la gestió de l’aigua. L’equip The Curietors ha impulsat Nutri Clean, una iniciativa adreçada a millorar les plantes de tractament d’aigua a tot Europa. La solució aborda el problema creixent de la sobrecàrrega de nutrients als ecosistemes marins, que provoca la proliferació d’algues nocives i crea zones mortes en les masses d’aigua. Aquesta iniciativa combina les tecnologies existents de tractament de l’aigua amb un dispositiu de supervisió d’última generació, que garanteix un rendiment òptim de la planta. Davant l’objectiu que proposa la Unió Europea per al 2045 d’un tractament de l’aigua 100% terciari que elimini l’excés de nitrogen i fòsfor, Nutri Clean suposa un salt a favor de la sostenibilitat ambiental i l’eficiència econòmica en la gestió de l’aigua.

  • Diagnòstic i prevenció de les malalties dels peixos. L’equip Meitner planteja que els aqüicultors no disposen de diagnòstics aplicables i de mesures preventives per identificar anticipadament els peixos malalts, cosa que pot provocar pèrdues econòmiques i danys ambientals importants. La solució que proposen és un control continu del seu comportament per identificar anticipadament els peixos malalts en funció de canvis en els patrons del seu moviment, utilitzant imatges macroscòpiques multi-espectrals regulars per diagnosticar els problemes abans que es produeixi una mortalitat massiva. Amb aquesta finalitat, combinen les tecnologies IALL i H3D-VISIOnAiR.

  • Un dispositiu per detectar la floridura. L’equip Mides vol reduir la infestació de floridura que afecta els pisos dels inquilins de pocs ingressos al Regne Unit. Amb aquesta finalitat, els estudiants han desenvolupat un dispositiu que detecta la floridura abans que els mètodes disponibles més usuals i també ajuda a detectar les condicions que afavoririen el creixement de noves espores de floridura. El resultat és un disseny innovador amb molts components, que inclou sensors connectats a un circuit d’Arduino amb un algorisme integrat, així com la tecnologia d’espectroscòpia Raman de PiPe4.0 per a la detecció de les espores i la seva classificació.

  • Un casc per facilitar la transició a la moto elèctrica. L’equip Feynmans basa el seu projecte en un enfocament sistèmic destinat a reduir les emissions dels vehicles de dues rodes a través d’un pla de transició a la moto elèctrica en què els conductors acompleixen un paper decisiu. Per implicar-los, l’equip ha desenvolupat un casc dissenyat per filtrar l’aire contaminant i recollir-ne mostres amb la finalitat d’obtenir dades sobre la qualitat de l’aire. El pla s’ha centrat en la ciutat de Delhi, però es podria estendre a altres grans ciutats de característiques similars. En el cas de Delhi, es persegueixen quatre objectius: millorar la seguretat dels conductors, proporcionar dades actualitzades sobre la contaminació de l’aire a través d’una app, animar els conductors a fer la transició descrita i utilitzar les dades recopilades per dissenyar plans d’actuació.

  • Un sistema de detecció i seguiment dels vessaments de petroli. L’equip Maxwell s’ha centrat en la detecció i el seguiment del petroli a zones contaminades, concretament a les comunitats dels països en via de desenvolupament, per ajudar-les a millorar la salut i la nutrició. Amb aquesta finalitat, ha desenvolupat un dispositiu amb un sistema que combina la tecnologia SNIFFIRDRONE amb sensors de gasos, per tal de detectar aviat els vessaments de petroli a partir dels gasos evaporats a la superfície i fer-ne el seguiment, que es pot aplicar tant al delta del Níger com en altres regions del continent africà.

  • Un robot per recopilar dades dels microplàstics als oceans. L’equip Newton ha desenvolupat un robot avançat per tal d’abordar el problema creixent de la contaminació per microplàstics als oceans i les limitacions dels mètodes actuals de recollida de dades –sovint rudimentaris i poc automatitzats. Aquest robot, equipat per fer mesuraments in situ similars als d’un laboratori, però de manera automatitzada, és capaç de recollir una gran varietat de dades, millorar-ne la qualitat i proporcionar mapes detallats de les concentracions de microplàstics, la qual cosa permet adoptar un enfocament més eficient i precís a l’hora d’abordar aquest problema mediambiental.

  • Un dispositiu per mitigar l’exposició a la contaminació ambiental dels corredors. L’equip The Feynmans té com a objectiu crear un dispositiu que permet monitorar l’exposició dels corredors als contaminants de l’aire a Barcelona i proporcionar les dades necessàries a les institucions públiques i a les bases de dades de codi obert a fi de millorar els models existents, contribuir a la conscienciació pública i ajudar a elaborar una regulació efectiva, a més de crear una plataforma d’assessorament personalitzat sobre la salut perquè els usuaris puguin mitigar els riscos per a la salut que es puguin derivar de la contaminació. En crear una plataforma a les xarxes socials amb dades en temps real, el projecte empodera les persones perquè prenguin decisions informades sobre les seves rutes i, d’aquesta manera, promou un estil de vida més saludable davant la contaminació de l’aire.

La gala final ha tingut lloc el 7 de desembre, al CERN, en què els vuit equips d'estudiants han tingut l'oportunitat d'explicar els prototips desenvolupats.