Finalitzada l’habilitació d’instal·lacions i equipaments al Campus Diagonal-Besòs

Finalitzada l’habilitació d’instal·lacions i equipaments al Campus Diagonal-Besòs
+
Descarregar

Imatge del Campus Diagonal-Besòs

Aquesta tardor s’ha posat fi a la segona fase d’adequació i d’equipament del Campus Diagonal-Besòs de la UPC, la qual ha comptat amb un cofinançament del Fons Europeo de Desenvolupament Regional (FEDER).

30/10/2017

La creació del Campus Diagonal-Besòs respon a la voluntat d’establir un nou pol d’innovació, transferència de tecnologia i coneixement en un territori clau, entre Barcelona i Sant Adrià de Besòs, amb un nou model relacional del triangle docència, recerca i empresa. El Campus es defineix com un nou espai d’interrelació entre la universitat, l’empresa i les institucions, on les funcions de docència, recerca i empresa han d’estar interconnectades i on es dóna màxima prioritat al fet de generar valor i a la transformació del coneixement en activitat econòmica.

Els eixos d’activitat de la UPC s’orienten segons les directrius europees i regionals que defineixen les polítiques, i segons l’estratègia de la pròpia Universitat i els seus campus. En el Campus Diagonal-Besòs les disciplines que es treballen van des dels materials per a l’energia (superconductors, emmagatzemadors d’energia, capacitadors, piles d’hidrogen,....), passant per l’electrònica, els processos industrials i de producció, l’electrònica de potència, la matemàtica aplicada, la ciència i enginyeria de materials o l’enginyeria química. Els focus d’aplicació de la recerca són l’energia, la manufactura avançada i les tecnologies per a la salut.

En aquesta segona fase de la posada en marxa del Campus Diagonal Besòs s’han adequat 2.781,71 m2 de laboratoris de recerca (tant des del punt de vista de les instal·lacions i escomeses, com pel que fa referència al primer equipament i mobiliari de recerca dels laboratoris), i els despatxos i sales de reunions d’ús de recerca dels diferents edificis del Campus Diagonal Besòs.

Les actuacions que s'han dut a terme en el marc del projecte són les pròpies i necessàries per a l'adequació de les instal·lacions per a la seva activitat final de recerca i també s’han adquirit diferents equips científics i equipament de laboratori per a la seva finalitat principal.

Amb un pressupost de més de 5,4 milions d’euros, el projecte ha comptat amb un cofinançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional, dins del programa operatiu FEDER 2014-2020, atorgat pel Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, a través de la Direcció General de Recerca, per un import de 2,7 milions d’euros. Aquesta concessió s’emmarca  dins de la  convocatòria d’ajudes per a la selecció de projectes singulars institucionals de construcció, adquisició, habilitació i/o ampliació substancial d’edificacions per a les  infraestructures d’R+D que possibiliten la generació d’investigació d’excel·lència, l’atracció de talent i el desenvolupament d’activitats de transferència de coneixement i valoració, susceptibles de ser cofinançades per FEDER.