Finançament al CIIRC i al LIM per estudiar com adaptar ports i passejos marítims al canvi climàtic

El Centre Internacional d’Investigació dels Recursos Costaners (CIIRC) i el Laboratori d’Enginyeria Marítima (LIM) de la UPC rebran finançament del Govern català per dur a terme treballs de recerca per adaptar, als impactes del canvi climàtic, 44 ports i 32 passejos marítims de la costa catalana.

14/12/2022

Els treballs de recerca del CIIRC i del LIM de la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) consisteixen a analitzar els potencials efectes del canvi climàtic sobre tots els ports de gestió directa o indirecta de la Generalitat de Catalunya i els impactes del canvi climàtic en la funcionalitat i estabilitat de 32 passejos marítims de la costa catalana.

L’estudi ha de permetre dissenyar mesures d’adaptació adequades i reduir la vulnerabilitat de les zones costaneres, causada bàsicament per la pujada del nivell del mar i els canvis potencials en el clima d’onatge. L’import dels treballs d'aquests dos ens de recerca, vinculats a l'Escola de Camins, és de 45.600 euros en el cas del CIIRC i de 363.000 euros en el cas del LIM, la qual cosa constitueix un import total de 408.600 euros per al 2022 i el 2023, provinents del Fons Climàtic, un instrument per executar polítiques i accions de mitigació i adaptació

Els treballs que facin el CIIRC i el LIM han de permetre encarar amb garanties els diversos escenaris de futur relacionats amb el canvi climàtic, un fenomen que es manifesta a les zones costaneres, sobretot amb la pujada del nivell del mar i amb els canvis potencials en el clima d’onatge. Entre els impactes que provoca, destaca l’increment, en freqüència i intensitat, dels fenòmens extrems, entre els quals hi ha els aiguats i les grans tempestes, com ara el temporal Glòria o de Santa Agnès, del 2020, que va ocasionar costos de reparació de més de 500 milions d’euros per a les diverses administracions públiques.  

Els treballs que ara es duran a terme són la continuació d’uns primers que es van realitzar en el marc del Pla PIMA Adapta Costes, finançat pel Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic. En aquell cas, la dotació pressupostària destinada a Catalunya va permetre al CIIRC realitzar una avaluació inicial de la vulnerabilitat de deu dels 44 ports catalans i de 15 passejos marítims representatius. Ara, a través del Fons Climàtic, els estudis es podran completar per a tot el litoral català.