Gemma Fargas Ribas, vicerectora de Responsabilitat Social i Igualtat: “Volem teixir comunitat per donar resposta als reptes de la societat”

Gemma Fargas Ribas, vicerectora de Responsabilitat Social i Igualtat: “Volem teixir comunitat per donar resposta als reptes de la societat”
+
Descarregar

Gemma Fargas Ribas, vicerectora de Responsabilitat Social i Igualtat

Una oportunitat per transformar la societat

La COVID-19 ha trastocat l’escenari global en els darrers mesos i, més enllà de la lluita contra la malaltia, per a la vicerectora ha de servir per iniciar un canvi: “Crec que més que recuperar la situació anterior a la pandèmia, tenim una oportunitat per transformar la societat en molts aspectes, posant la vida de les persones i la sostenibilitat del planeta al centre", assegura Gemma Fargas. "Com a universitat hi tenim molt a dir, la increïble resposta de la comunitat UPC a les convocatòries extraordinàries d'ajuts per a la realització de projectes per fer front a les conseqüències de la pandèmia posa de manifest el nostre esperit de servei i de compromís social”, conclou la vicerectora.

El Vicerectorat de Responsabilitat Social i Igualtat treballa per visibilitzar i fomentar l’impacte de la UPC sobre els objectius de desenvolupament sostenible. La vicerectora en aquesta matèria, Gemma Fargas, explica en aquesta entrevista les línies de treball de la Universitat per donar respostes als reptes socials actuals i futurs.

03/03/2021

Per a Gemma Fargas Ribas (Manresa, 1973), el talent i el compromís de la comunitat UPC i en particular de l’estudiantat, són la pedra angular del Vicerectorat de Responsabilitat Social i Igualtat. Les seves línies de treball estan basades en el lema que té com objectiu orientar l’activitat de la UPC com a generadora de respostes a reptes socials actuals i futurs: Canvia el món amb la UPC. El Pla de Responsabilitat Social és una de les columnes que sustenten l’acció del Vicerectorat.  “Volem teixir comunitat”, argumenta la vicerectora, per a qui “és essencial identificar els reptes que té la societat i, de manera col·laborativa, oferir respostes a través de projectes que desenvolupin l'estudiantat, el PDI i el PAS conjuntament amb agents de l’entorn mitjançant mecanismes de co-creació”.

Compromís social
Per canviar el món es fa imprescindible incorporar la perspectiva del compromís social en la vida universitària de les futures i els futurs professionals que cursen els estudis a la UPC. “S’ha de posar a l’abast de l’estudiantat propostes que els permeti participar en projectes dins dels àmbits de la sostenibilitat i la cooperació local i internacional, ja sigui a través d’activitats reconegudes dins dels propis plans d’estudi com complementaries, de manera que prenguin el protagonisme com agents del canvi” argumenta la vicerectora.

“S’ha de posar a l’abast de l’estudiantat propostes que els permeti participar en projectes dels àmbits de la sostenibilitat i la cooperació local i internacional"

En aquesta línia, els projectes de cooperació i voluntariat que es desenvolupen des del Centre de Cooperació per al Desenvolupament (CCD) en són un bon exemple, així com, el programa Recircula Challenge, en el que l’estudiantat proposa solucions a reptes reals i urgents de l’economia circular. “La implicació del PDI en aquests tipus de projecte és clau per tal que es puguin desenvolupar, per aquest motiu, és molt important reconèixer i visibilitar la seva tasca”, afegeix la vicerectora. "La creació dels premis al compromís social tenen aquesta finalitat. Per altra banda, des de finals d’estiu, hi ha la possibilitat d’assignar els ODS a l’hora d’incorporar les contribucions acadèmiques i d’investigació en el DRAC. Es preveu que en el decurs d’aquest curs,  s’activi de forma progressiva l’eina que permeti vincular els treballs finals d’estudi als ODS”, afirma Gemma Fargas.

Acció climàtica
El compromís d’assolir una universitat neutra en carboni l’any 2030 és una altra de les concrecions més ambicioses de la política que s’està desenvolupant. “S’ha definit una estratègia que ens posiciona com a universitat en relació a l’acció climàtica tan des d’un punt de vista de gestió com acadèmica i de recerca, alhora que ens permet adherir-nos als compromisos proposats per la Generalitat de Catalunya”, assegura.

Per a la vicerectora Fargas, és essencial que les línies d’acció que tenen a veure amb la sostenibilitat de la UPC involucrin  tota la comunitat UPC. “La creació del Hub d’acció climàtica inter i transdisciplinar té l’objectiu de connectar i articular iniciatives que promoguin projectes acadèmics, sensibilitzin i formin en els diferents aspectes de l’acció climàtica dins i fora la UPC”.

Igualtat de gènere i dones referents
Pel que fa referència a les polítiques en igualtat de gènere, s’està desenvolupant el programa Aquí STEAM de promoció d’estudis STEAM entre joves de 9 a 14 anys. “És necessari –explica Gemma Fargas– contribuir, com a universitat pública com som, a l’augment de noies interessades en aquests àmbits, el futur és tecnològic i, com a tal, les respostes als reptes socials han de sorgir d’una visió igualitària i diversa que es desmarqui del punt de vista androcèntric i consideri les necessitats en la seva totalitat”.

"El futur és tecnològic i, com a tal, les respostes als reptes socials han de sorgir d’una visió igualitària i diversa"

La creació de la competència transversal en perspectiva de gènere als estudis de la UPC que va tenir lloc l’any passat és, per a la vicerectora, un pas més en aquest sentit. “La incorporació de la perspectiva de gènere en la docència és un element fonamental de la qualitat de la formació dels estudis. Per aquest motiu, s’està treballant en la generació de recursos docents per al PDI. Així, a part del cursos organitzats conjuntament amb l’Institut de Ciències de l'Educació (ICE), s’han dut a terme sessions informatives i s’ha creat un recurs a ATENEA per anar dotant continuadament d’informació i d’eines que faciliti i faci efectiva la incorporació de la competència a les assignatures”, afirma.

La manca de visibilitat de dones referents al llarg de la història en els àmbits STEAM en els estudis és també un altre dels aspectes en els que es vol incidir. “Actualment s’està treballant en un nou recurs online en els que es podrà tenir accés a informació relacionada amb dones referents ordenada en base als àmbits de coneixement propis de la UPC”, explica. Donar visibilitat a les dones actuals és una altre de les accions que s’ha promogut. “Sota el títol  'Setmana de la Dona UPC', es posen de relleu iniciatives generades pels propis centres i accions conjuntes amb la finalitat que tota la comunitat UPC en sigui partícip”.

Sostre de vidre
El sostre de vidre en la carrera acadèmica del professorat continua sent una de les preocupacions de Gemma Fargas Ribas: “Cal continuar fent èmfasi en superar el fet real que homes i dones no assoleixen figures i càrrecs a la UPC de la mateixa manera, i per això s’han de promoure accions, com ara el programa d’exempcions docents per a la intensificació de la recerca. També participem activament en la Comissió de dones i ciència del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) amb l’objectiu de sumar sinergies pel que respecte a la paritat en els òrgans col·legials i per conèixer de primera mà polítiques exitoses.”