El 15 de novembre, eleccions a rector de la UPC

El 15 de novembre, eleccions a rector de la UPC
+
Descarregar

Enric Fossas i Francesc Torres, els dos candidats a rector

El 15 de novembre, de 10 a 18 hores, tenen lloc les votacions a les eleccions a rector de la UPC. Els dos candidats, Enric Fossas i Francesc Torres, han votat durant aquest matí a diferents seus electorals.

15/11/2017

Unes 33.000 persones de la comunitat universitària estan convocades a votar en les eleccions a rector de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) d'avui, 15 de novembre, per urna tradicional. Les votacions s'han iniciat a les 10 hores i les urnes tancaran a les 18 h. Els dos candidats a rector, els catedràtics Enric Fossas i Francesc Torres, han votat aquest matí a diferents seus electorals. Fossas ho ha fet a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB) i Torres, a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB). La informació relacionada amb el procés electoral es pot consultar a la Seu Electoral Electrònica.


El procediment ordinari d’elecció a rector o rectora de la UPC està regulada per l’article 69 dels Estatuts de la UPC i per la resta de normativa que hi és aplicable. El rector o rectora és elegit per la comunitat universitària mitjançant una elecció directa i per sufragi universal lliure i secret, entre catedràtics i catedràtiques d’universitat que estan en actiu i que presten serveis a la UPC, i és nomenat pel Govern de la Generalitat de Catalunya.

El vot per a l’elecció de rector o rectora és ponderat per sectors de la comunitat universitària. Els coeficients de ponderació que regula l’article 69.4 dels Estatuts de la UPC són:

  1. Professorat doctor amb vinculació permanent a la Universitat: 0,51
  2. Personal docent i investigador, excloent-ne el corresponent al sector a: 0,14
  3. Estudiants de grau i màster universitari: 0,24
  4. Personal d’administració i serveis: 0,11

Es proclama a rector o rectora en primera volta el candidat o candidata que aconsegueix el suport de més de la meitat dels vots ponderats a candidatures emesos vàlidament. Si cap candidat o candidata no assoleix aquest suport, es fa una segona volta, a la qual només poden concórrer les dues persones que han rebut més vots ponderats en la primera volta. En la segona volta, es proclama el candidat o candidata que obté la majoria simple de vots ponderats, tenint en compte les mateixes ponderacions.

En cas d’empat en primera volta, si l’empat no permet triar algun dels dos candidats o candidates que passen a la segona volta, s’hi aplica l’article 51.2.a del Reglament electoral de la UPC. En cas d’empat en segona volta, s’ha de fer una nova votació.

Les properes dates destacades del calendari d’eleccions són les següents:

  • Jornada de votacions: 15 de novembre, de 10 a 18 hores
  • Proclamació provisional de rector i inici del període de reclamacions: 16 de novembre
  • Proclamació definitiva de rector: 21 de novembre