Juan Jesús Pérez, vicerector de Política Internacional: “'UNITE!' donarà un nou significat al concepte de xarxa d’universitats”

Juan Jesús Pérez, vicerector de Política Internacional: “'UNITE!' donarà un nou significat al concepte de xarxa d’universitats”
+
Descarregar

El vicerector de Política Internacional de la UPC, Juan Jesús Pérez

Juan Jesús Pérez, vicerector de Política Internacional: “'UNITE!' donarà un nou significat al concepte de xarxa d’universitats”
+
Descarregar

UNITE! està impulsant un ecosistema formatiu, de reconeixement i de suport a l’estudi que s’ha posat com a objectiu aconseguir que la meitat dels estudiants de les universitats hagin gaudit d’algun tipus de mobilitat

Juan Jesús Pérez, vicerector de Política Internacional: “'UNITE!' donarà un nou significat al concepte de xarxa d’universitats”
+
Descarregar

L’ambició és disposar el 2025 d’un campus virtual que ofereixi espais per a classes, però també llocs per a la interacció cultural. El multilingüisme i la interculturalitat són claus en la comunitat UNITE!, que suma un total de vuit llengües.

Juan Jesús Pérez, vicerector de Política Internacional: “'UNITE!' donarà un nou significat al concepte de xarxa d’universitats”
+
Descarregar

Una imatge de l’equip de treball del projecte UNITE! a la UPC

'Kick-off' del projecte UNITE!

Els dies 5 i 6 de novembre va tenir lloc, a la ciutat alemanya de Darmstadt, la primera reunió conjunta del projecte 'University Network for Innovation, Technology and Engineering - UNITE!', el nou campus universitari tecnològic impulsat per la Comissió Europea i que compta amb la participació de la UPC.

El kick-off del projecte va servir per formalitzar l’acord de creació d’aquesta aliança, l’objectiu de la qual és constituir un espai comú per a la formació multidisciplinar, la cooperació en docència i recerca, i la transferència de coneixement entre regions.

La política internacional de la UPC és un complex entramat de relacions amb altres universitats que, més enllà de la mobilitat dels integrats de la comunitat, tracta de transformar el dia a dia de la Universitat a través de l’intercanvi de bones pràctiques i d'impregnar l’activitat de la perspectiva internacional. Per al vicerector de Política Internacional, Juan Jesús Pérez, una peça decisiva en la internacionalització de la UPC dels propers anys serà 'UNITE!': "L’acord que s’ha fet efectiu aquest mes de novembre és el tret de sortida per a què set universitats facin un pas més enllà de l’Espai Europeu d’Educació Superior, donant un nou significat al concepte de ‘xarxa universitària’ i avançant cap a la creació d’una universitat paneuropea.”

26/11/2019

'University Network for Innovation, Technology and Engineering - UNITE!' és una de les 17 iniciatives seleccionades per la Comissió Europea en el panorama universitari per donar un nou impuls a l’Espai Europeu  d’Educació Superior i que el govern d’Europa ha dotat amb la gens menyspreable xifra de 85 milions d’euros. En formen part, a més de la UPC, l’Instituto Superior Técnico de Lisboa (Portugal), l’Institut Polytechnique de Grenoble (França), el Politecnico di Torino (Itàlia), la Technische Universität Darmstadt (Alemanya), el KTH Royal Institute of Technology (Suècia) i l’Aalto University, que rebran cinc milions d’euros per desenvolupar el projecte en un període de tres anys però amb la mirada posada a l’any 2025 com a horitzó.

"L’acord és el tret de sortida per a què set universitats facin un pas més enllà de l’Espai Europeu d’Educació Superior: donarà un nou significat al concepte de ‘xarxa universitària’ i s'avançarà cap a la creació d’una universitat paneuropea"

explica el vicerector de Política Internacional, Juan Jesús Pérez

“Totes aquestes universitats tenen potencialitats i característiques diferents, però coincideixen en impartir estudis tecnològics, ser referents en el seu àmbit i voler fer un pas més en l’impuls a nous models educatius a partir de la interrelació entre les seves comunitats. Tenen l’objectiu comú que l’estudiant participi activament en el procés d’aprenentatge a través de la cocreació”, explica Juan Jesús Pérez, vicerector de Política Internacional de la UPC. I és que els estudiants són els grans beneficiaris d’un seguit iniciatives que ja han començat a dissenyar-se com ara la possibilitat de graduar-se realitzant activitats en les set universitats que formen part de l’aliança. “L’European Student Card, que adoptaran totes les universitats membres d’UNITE!, permetrà el reconeixement d’activitats dirigides a proporcionar una altra dimensió al currículum de l’estudiant”.

Amb efectes col·laterals importants sobre la totalitat de la comunitat universitària, UNITE! ha de proporcionar, per exemple, més suport pedagògic i metodològic al PDI tot elaborant un core comú en ciències i enginyeria, que integri altres disciplines com les arts, el disseny, l’economia, les humanitats i les ciències socials. No en va, l’aliança neix al caliu de l’experiència de la xarxa CLUSTER, a la qual pertanyen les set universitats membres i que ha servit durant anys per compartir visions i interessos entre les universitats tecnològiques més rellevants d’Europa.

"Un dels avantatges és, sense anar més lluny, poder compartir estructures que han fet grans a algunes de les institucions participants"

“L’aliança facilitarà que els nostres investigadors i investigadores puguin compartir infraestructures i impulsin projectes de recerca conjunts; també que participin de manera regular en cursos i seminaris. Un dels avantatges és, sense anar més lluny, poder compartir estructures que han fet grans a algunes de les institucions participants, com ara l’Aalto Design Factory o el TU Darmstadt Process Learning Factory, unes iniciatives que han transformat aquestes universitats i també els sistemes universitaris de Finlàndia i Alemanya”, explica el vicerector.

UNITE! impulsarà també la inserció laboral de titulats i titulades, així com la creació d’empreses en un mercat de treball internacional. L’instrument és un Career Liaison Centre al qual les empreses europees podran dirigir-se en el seus processos de selecció de personal.

En l’àmbit de la transferència del coneixement, l’aliança està decidida a desenvolupar estratègies d’innovació regional a través de la creació d’una comunitat d’innovació oberta que integri tots els agents implicats i que pugui actuar com a motor de l’especialització intel·ligent en complicitat amb les empreses i els governs regionals i locals.

'Mobility4all'
UNITE! ha previst un doctorat d’abast europeu. “El doctorat, a través de la creació d’una gran escola de doctorat, és un dels projectes tractors de l’aliança, que més que sumar l’activitat de les set universitats, vol ser un salt tant en l’oferta com en la captació de talent per a les universitats que imparteixen aquest tipus de programes”, assegura el vicerector, que destaca el rol de la UPC en la creació d’un programa de doctorat sobre energia al que el seguiran altres com ara un de centrat en la indústria 4.0 o un altre en la intel·ligència artificial. En el cas del doctorat industrial, aquest tipus de programes adquireixen una nova dimensió com a instruments per impulsar la innovació al continent.

“En definitiva –clou Juan Jesús Pérez–, el que volem és empoderar estudiants, professorat i personal d’administració i serveis per assolir un nou concepte d’universitat europea més flexible, que estigui dotada de currículums conjunts i d’una mobilitat plenament integrada.”