L' aliança Unite!, de la qual la UPC forma part, publica la seva Carta de Diversitat i Inclusió

Com a aliança universitària europea, la Unite! 'Network for Innovation, Technology and Engineering' fa de l'accessibilitat una de les seves prioritats de funcionament.

04/05/2021

Unite! està profundament compromesa amb la promoció de la diversitat i l'enfortiment de la inclusió en tots els seus àmbits. Basant-se en les estratègies i regulacions de les universitats que formen part de l'aliança Unite!, la carta recull els esforços compartits per a mantenir un entorn segur i equitatiu tant en la recerca, com en la feina i l'estudi.

La carta s'aplica a tots els membres de Unite!, des del professorat, l'administració, el personal de recerca i l'estudiantat i també a les entitats externes a l'aliança però que participin en les activitats de Unite! L'objectiu és bandejar la discriminació (tant directa com indirecta) en el projecte, ja que la diversitat és un valor essencial de Unite! Les diferències compartides pels membres de l'aliança constitueixen un component essencial per a la cooperació internacional i un accelerador fonamental per al canvi social i la innovació.

D'aquesta manera, Unite! s'ha proposat evitar estereotips sense ignorar la complexitat de les diferències i de les experiències viscudes pels seus membres. La consciència i el reconeixement dels diversos estils de vida i orígens han de ser una constant de les activitats i decisions (Diversity-Mainstreaming). 

La inclusió en Unite! es defineix com una acció transversal, sistemàticament incorporada en l'estructura i desenvolupament de totes les seves operacions, per a implementar i concretar de manera pràctica una participació equitativa. Entre els objectius clau està augmentar la representació de grups minoritaris, reflexionar contínuament sobre les accions per a identificar i eliminar aquelles estructures i pràctiques que puguin implicar tractes injustos i discriminatoris. La tolerància zero a la discriminació, persecució, assetjament sexual o tracte degradant, serà una constant, així com la posada en marxa de mecanismes i instruments que garanteixin la seva resolució.