La UPC-EEABB participarà en la valorització de residus de la nova planta de l’Àrea Metropolitana de Barcelona

La UPC-EEABB participarà en la valorització de residus de la nova planta de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
+
Descarregar

Planta de transferència de residus futura CEBA a Viladecans

L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) crearà un Centre de Producció de Biofertilitzants i Adobs, a Viladecans, per tractar els residus de tipus orgànic de Barcelona i convertir-los en recursos d’alta qualitat per al Parc Agrari del Baix Llobregat. En el procés de valorització d’aquests residus hi participarà l'Escola d'Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona (EEABB) de la UPC.

18/11/2020

L'Escola d'Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona (EEABB) de la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) durà a terme, a les instal·lacions de l'Agròpolis, a Viladecans, una part dels assajos experimentals del futur Centre de Producció de Biofertilitzants i Adobs (CEBA), que serviran per convertir els residus de tipus orgànic de la metròpolis de Barcelona en adobs i fertilitzants d’alta qualitat per al Parc Agrari del Baix Llobregat.

El projecte de creació del CEBA ha estat presentat, el 17 de novembre, en un acte en el qual han participat Eloi Badia, vicepresident d’Ecologia de l’AMB; Anna Gras, directora de l'EEEABBde la UPC; Gemma Francès, Gerent del Parc Agrari del Baix Llobregat; i representants de l'Ajuntament de Viladecans i de l’Agència de Residus de Catalunya.

L’AMB té previst construir, durant els anys 2022 i 2023, al terme municipal de Viladecans, la nova planta de residus, que serà pionera a Europa i suposarà una inversió de 53,5 milions d’euros. La planta, que es posarà en marxa el 2024, estarà equipada amb mitjans de generació d’energia verda, com ara plaques solars, i també serà font d’altres recursos sostenibles: aigua regenerada per al Parc Agrari, energia elèctrica d’origen renovable i biometà que serà apte per el seu ús vehicular o per injecció a la xarxa.

Aquesta nova planta de tractament de residus metropolitans partirà de la reconversió de l'actual planta de transferència de residus situada a Viladecans, per transformar-la en una instal·lació dedicada a recuperar els nutrients presents en la fracció orgànica dels residus (FORM). Ubicat al Parc Agrari del Llobregat, el CEBA permetrà satisfer les necessitats de fertilització i adobat dels cultius d'aquest parc agrari, que és el principal centre de producció alimentària de l’àrea metropolitana de Barcelona.

Funcionament
La fracció orgànica dels residus municipals (FORM) es tractarà mitjançant un procés de digestió anaeròbia, on es produirà biogàs a banda de l’esmena orgànica que s’utilitzarà per l’adobat del Parc Agrari. El biogàs produït s’utilitzarà, en part, com a combustible en grups de cogeneració on es produirà energia elèctrica i energia tèrmica. L’energia tèrmica serà en forma de vapor de baixa pressió, que s’utilitzarà per a satisfer necessitats energètiques de la pròpia planta i una part de l’energia elèctrica es destinarà als punts de recàrrega de vehicles elèctrics que podran utilitzar-se per a vehicles dels serveis públics municipals. La resta de biogàs s'enriquirà i es purificarà per a produir-ne biometà.

L’AMB basa una part de la filosofia d’aquesta instal·lació en el projecte europeu LIFE Methamorphosis.

El CEBA, amb una capacitat de tractament anual de FORM de 90.000 tones, servirà com a centre d’experimentació per a estudiants i graduats de l’EEABB, per desenvolupar nous projectes de millora del tractament dels residus orgànics.

Menys residus, més recursos
La generació de residus sòlids municipals (RSM) és una preocupació a nivell mundial. L’índex de generació és de 2.000 milions de tones anuals, i s'espera que arribi a la xifra de 2.200 milions  de tones l'any 2025.

En l'àmbit de l'àrea metropolitana de Barcelona la generació de residus municipals va ser de 1,52 milions de tones, equivalent a 475 kg per càpita a l'any 2019. Només el 20% d'aquests residus va acabar dipositant-se en un dipòsit controlat.

D'acord amb el Programa metropolità de prevenció i gestió de recursos i residus municipals 2019-2025 (PREMET25), el principal repte de la gestió de residus de l’AMB és sortir de l'estancament en la recollida selectiva (37,4 % l'any 2019), i assolir el 55% de reciclatge l'any 2025. Per aconseguir-ho, el programa marca l'objectiu que l'any 2025 les fraccions orgànica i resta es recullin porta a porta o mitjançant contenidors intel·ligents.