La intel·ligència artificial a l'aula, en el segon vídeo de la sèrie 'Ètica a la UPC'

L'investigador Toni Hernández
+
Descarregar

L'investigador Toni Hernández

L'entrada de la intel·ligència artificial a les aules comporta una sèrie de dilemes ètics que cal debatre. És el que planteja l'investigador Toni Hernández, doctor en Ciència Cognitiva i Llenguatge i investigador del Laboratori d'Algorísmia Relacional, Complexitat i Aprenentatge (LARCA) de la UPC, en el segon vídeo de la sèrie 'Ètica UPC'.

02/05/2023

El 2019 es van començar a fer, a la Xina, experiments de monitoratge d'alumnes de primària i secundària, en què es controlaven les dades biomètriques dels infants, com ara els moviments oculars o les expressions facials, per comprovar si estaven atents i concentrats a classe. El 'big data' entrava així a l'aula, suposadament per millorar el rendiment de l'alumnat.

Al congrés SEFI de 2022 que va tenir lloc a la Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech (UPC), un grup de recerca japonès va presentar els resultats d'un estudi en què van analitzar les emocions d'estudiants universitaris a classe, mitjançant sistemes de reconeixement facial, una tecnologia que permetia l'atenció individualitzada i la millora del rendiment acadèmic.

Toni Hernández, doctor en Ciència Cognitiva i Llenguatge, investigador del Laboratori d'Algorísmia Relacional, Complexitat i Aprenentatge (LARCA)  i professor de la Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB) de la UPC, parla d'aquestes qüestions al vídeo 'Deixem entrar la intel·ligència artificial a l'aula?', que es pot veure al canal institucional de la Universitat a YouTube.

En aquesta segona entrega de la sèrie 'Ètica a la UPC', Toni Hernández es planteja en quines condicions es podria utilitzar la intel·ligència artificial a l'aula. Es faria servir, potser, per millorar el rendiment escolar? Per assolir una atenció personalitzada i més objectiva? Per ajudar alumnes amb necessitats educatives especials? I des del punt de vista de l'estudiantat, estarien disposats a cedir totes aquestes dades personals si la tecnologia ajudés a millorar els seus resultats acadèmics? Donarien les famílies el consentiment? 

Tal com explica l'investigador, l'impacte de la intel·ligència artificial a l'educació mereix una reflexió ètica, que no només afecta estudiants, pares o docents, sinó que incumbeix tota la societat.

La sèrie audiovisual ‘Ètica a la UPC’ és una iniciativa del Comitè d’Ètica de la Universitat, un òrgan consultiu i assessor del Consell de Govern, del Consell Social i de tota la comunitat universitària, en matèria d’ètica, en tots els vessants i àmbits d’actuació de la institució. L'objectiu de la sèrie és promoure la reflexió envers dilemes i conceptes relacionats amb l’ètica en els àmbits de la ciència, l'enginyeria i la tecnologia, entre d'altres. Compta amb la participació de professorat i personal investigador de la UPC, així com d'altres universitats.