La UPC, a l’Smart City Expo World Congress 2019

La UPC, a l’Smart City Expo World Congress 2019
+
Descarregar

El robot IVO, programat per l'IRI

La UPC, a l’Smart City Expo World Congress 2019
+
Descarregar

La càmera L3CAM, dissenyada pel CD6 i Beamagine

La UPC, a l’Smart City Expo World Congress 2019
+
Descarregar

Estand de la UPC a l’Smart City Expo World Congress 2019 a Barcelona

L'edició d'enguany de l’Smart City Expo World Congress (SCEWC), que va tenir lloc a Barcelona del 19 al 21 de novembre, va comptar un any més amb la participació de la UPC, que va presentar el robot IVO i la càmera LÍDAR L3CAM, dos dels últims avenços tecnològics desenvolupats a la Universitat en l’àmbit de les ciutats intel·ligents.

19/11/2019

A l’Smart City Expo World Congress (SCEWC) 2019, el congrés mundial sobre ciutats intel·ligents que es va celebrar al recinte Gran Via de Fira de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) va presentar en un estand propi (núm. 621, vestíbul P2 , nivell 0 , carrer F) nous projectes desenvolupats pels diferents grups i centres de recerca, així com les capacitats tecnològiques i solucions en transformació digital, entorn urbà, mobilitat, governança i finances, i ciutats inclusives.

Un d’aquests projectes és IVO, un robot de l’Institut de Robòtica i Informàtica Industrial (IRI) programat per respondre als reptes de la robòtica col·laborativa en la qual els éssers humans i els robots treballen junts per aconseguir una tasca comuna. IVO forma part del projecte Human Centered Robotics, centrat a implicar l’ésser humà en la interacció amb el propi robot en una mateixa tasca, i ha estat dissenyat per resoldre situacions com ara l’acompanyament urbà de persones; la planificació, navegació i execució de rutes; l’exploració i el reconeixement d’espais o la manipulació d’elements (per a la qual cosa es fa servir els braços independents del robot), entre d’altres.

La recerca desenvolupada amb el robot IVO s’inscriu dins del programa estratègic d’investigació en robòtica centrada en humans de l’IRI, pel qual aquest institut ha estat reconegut, per part de l’Agència Estatal d’Investigació, com a unitat d'Investigació d'excel·lència ‘María de Maeztu’ durant quatre anys. 

D’altra banda, al mateix estand de la UPC es va presentar la càmera L3CAM, que ofereix millors prestacions que els productes existents al mercat, ja que incorpora micromiralls per fer escombrats (components habituals en projectors de vídeo). És una càmera que incorpora tecnologia LIDAR, la qual permet determinar la distància que hi ha a un objecte o una superfície utilitzant un feix làser polsat, i obté imatges amb molta resolució. Alhora, permet combinar imatges 2D i 3D en temps real sense necessitat de processat. Està dissenyada per optimitzar el seu funcionament a llarga distància en condicions diürnes (fins a 100m) i per obtenir imatge fins i tot en situacions climàtiques complexes. És una càmera fàcilment integrable, gràcies a la seva grandària, i necessita poc manteniment. Així mateix, no inclou peces mòbils, per la qual cosa no necessita recalibrar-se, i és insensible a entorns amb vibracions.

La càmera L3CAM té múltiples aplicacions en diversos àmbits com ara la robòtica, l’aeronàutica, la seguretat i la defensa, la geologia, la física de l’atmosfera, la topografia la inspeccions a cel obert o la circulació de vehicles autònoms. Concretament és òptima per a la navegació de vehicles, la prevenció d’accidents, la vigilància avançada, la detecció d’obstacles i el seguiment, per posar alguns exemples. La tecnologia de la nova càmera, protegida amb més de deu patents, l’ha desenvolupat el Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i Sistemes (CD6) i la spin-off Beamagine, sorgida del mateix centre de recerca.

Solucions tecnològiques 'smart' 
Al SCEWC, on van assistir 400 conferenciants i de més de 25.000 persones de 700 ciutats del món, la UPC, mitjançant el Centre d’Innovació i Tecnologia (CIT-UPC), també es van presentar els resultats d’altres projectes de recerca relacionats amb diferents aspectes de les ciutats intel·ligents, com són un estudi i detecció d’àmbits de vulnerabilitat residencial a la ciutat de Barcelona i un model arquitectònic en 3D de la façana del Naixement de la Sagrada Família, realitzats pel Laboratori Virtual d’Innovació Modelant l’Arquitectura i la Ciutat (VIMAC), i noves tecnologies per a edificis més eficients i respectuosos amb el medi ambient, creades pel Centre Sistemes Elèctrics d'Energia Renovable (SEER).

Així mateix, es van mostrar exemples de tecnologia innovadora per a la producció d’hidrogen amb llum solar, desenvolupada pel grup de Nanoenginyeria de Materials Aplicats a l’Energia (NEMEN), i un sistema per recuperar metalls valuosos a partir de residus electrònics com ara telèfons mòbils, dissenyat pel grup de recerca Smart Sustainable Resources (SSR).

Altres projectes que es van exposar són un nou generador solar basat en el sistema de concentració FRESNEL, creat pel Centre Tecnològic de Transferència de Calor (CTTC); una plataforma social col·lectiva de sensibilització per a malalties rares pediàtriques (Share4Rare), desenvolupada pel Laboratori de Bioinformàtica i Senyals Biomèdiques del Centre de Recerca en Enginyeria Biomèdica (CREB), i una aplicació per mesurar les radiacions ionitzants, del mateix centre.