La UPC, al ‘top 50’ del món en l’ODS d’acció climàtica, segons el THE Impact Rankings

La nova edició del rànquing THE Impact, que avalua l’impacte de les universitats en l’assoliment dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides, destaca la UPC en el lloc 38 del món en Acció climàtica (ODS 13), escalant 33 posicions respecte a l’edició anterior del rànquing.

28/06/2023

La Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech (UPC) participa en l’edició 2023 del rànquing THE Impact amb una selecció d’ODS, en concret: Salut i benestar (ODS 3); Energia neta i assequible (ODS 7); Indústria, innovació i infraestructures (ODS 9); Acció climàtica (ODS 13); Pau, justícia i institucions sòlides (ODS 16), i Aliances per a assolir els objectius (ODS 17).

Entre aquests, els millors resultats de la UPC, com anys anteriors, són en l’ODS 13 d’Acció climàtica, on ha escalat posicions situant-se en el lloc 38 d’un total de 735 universitats participants en aquest objectiu; és a dir, apareix en el ‘top 50’ del món.  Els segons millors resultats els ha obtingut a l’ODS7 Energia neta i assequible, en què se situa en el rang 101-200 del món, d’un total de 812 universitats.

El rànquing THE Impact mesura l’ODS 13 a partir d’una sèrie d’indicadors agrupats en quatre grans dimensions, i la UPC ha obtingut les millors puntuacions en la dimensió de mesures d’educació mediambiental, on ha tret un 96,7 sobre 100. Aquesta dimensió té en compte aspectes com ara les campanyes educatives sobre el canvi climàtic, l’existència d’un pla d’acció climàtic, o les col·laboracions amb governs i ONG sobre aspectes relacionats amb aquesta temàtica.

Les altres tres dimensions que avalua el rànquing sobre l’ODS 13 són: Recerca en acció climàtica, que considera la proporció d’articles en revistes del top 10% segons CiteScore d’Scopus, l’impacte normalitzat de les citacions, i el nombre de publicacions; l’Ús energètic baix en carboni, que avalua la quantitat d’energia baixa en carboni utilitzada per la institució, i la proporció d’electricitat procedent de fonts baixes en carboni, i el Compromís amb una universitat neutre en carboni que ens obliga a ser Net Zero el 2030 per les emissions directes.

Una universitat compromesa
Els bons resultats de la UPC són fruit de les polítiques ambientals que estan en marxa des del 1994 i que, actualment, s’emmarquen dins l’estratègia UPC d’acció climàtica i el Pla UPC Campus sostenible 2030. En aquest sentit, s’han dut a terme diverses intervencions per reduir les emissions (consulteu UPC Sostenible) i adaptar l’activitat de la Universitat a les noves condicions climàtiques.

D’altra banda, a través de projectes de recerca la UPC està fent importants aportacions en els àmbits tant de l’acció per al clima (ODS 13) com d’energia assequible i no contaminant (ODS 7).