La UPC, molt ben posicionada entre les millors universitats de l'Estat en els àmbits STEM, segons el rànquing CYD

A més de mantenir-se entre les deu primeres universitats de l'Estat, la UPC es posiciona entre les cinc universitats amb major rendiment en els 11 àmbits actualitzats, tots ells considerats STEM, en l'última edició del Rànquing CYD, publicat recentment. Així mateix, se situa com la primera en Enginyeria Civil; Enginyeria Informàtica, Enginyeria Mecànica i Matemàtiques, i com la segona en Física, Enginyeria de Materials i Enginyeria Química.

28/05/2019

La Fundació CYD ha presentat el 22 de maig els resultats de la sisena edició del Rànquing CYD, el rànquing espanyol amb major nombre d'universitats, configurat com una guia multidimensional que analitza les institucions estatals en el seu conjunt, a nivell global i per àmbits.

Concretament, el Rànquing CYD permet identificar els nivells de rendiment en 36 indicadors a nivell institucional, constituïts amb variables relatives a la grandària de la universitat, en 23 àmbits de coneixement, dels quals s'han actualitzat una desena i s'ha incorporat un nou àmbit, tots ells pertanyents a les àrees considerades STEM (Ciència, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques).

Els indicadors s'agrupen en cinc dimensions (ensenyament i aprenentatge; recerca; transferència de coneixement; orientació internacional i contribució al desenvolupament regional) i els resultats de les institucions se situen en tres grans grups, en funció de la seva posició respecte a la distribució global: rendiment alt, rendiment mitjà i baix rendiment.

En els 11 àmbits STEM analitzats en aquesta edició del rànquing, la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) destaca com una de les cinc universitats amb el nombre més elevat d'indicadors de major rendiment. En concret, la UPC es posiciona com la universitat que obté millors qualificacions en Enginyeria Informàtica; Matemàtiques; Enginyeria Civil i Enginyeria Mecànica i com la segona en Física, en Enginyeria Química i en Enginyeria de Materials.

En aquesta disciplina, incorporada per primera vegada en aquesta edició, la UPC recull les millors qualificacions en orientació internacional. Els editors del rànquing la consideren com una de les professions emergents amb més futur.

Una de les 10 amb major rendiment
En aquesta edició del rànquing la UPC es manté, a més, entre les universitats espanyoles que ocupen les 10 primeres posicions pel nombre d'indicadors de major rendiment. A nivell global d'institució, dels 36 indicadors comuns considerats, obté la màxima qualificació en 20, destacant especialment en orientació internacional, transferència del coneixement, desenvolupament regional i recerca, per aquest ordre. Les mateixes quatre àrees en què destaca Catalunya des del punt de vista de la perspectiva regional. De fet, Catalunya es manté en aquesta edició del rànquing entre les regions amb el número més elevat d'indicadors (més de 20) amb major rendiment, juntament amb Navarra, Madrid i el País Basc.

L'orientació internacional, punt fort de la UPC
Mitjançant el càlcul d'indicadors per institució i per àmbit de coneixement, el Rànquing CYD permet comparar la situació de les universitats en cadascuna de les cinc dimensions indicades anteriorment.

Dels cinc àmbits en què hi ha un major percentatge d'universitats participants en el rànquing (superior al 80%) la UPC destaca en tres d'ells en la dimensió d'orientació internacional: ho fa en Enginyeria Química (àmbit amb el 91,4% de representativitat); en Enginyeria Informàtica (amb el 81,7% de representativitat), en el qual també destaca en recerca i en transferència de coneixement; i en Enginyeria de Telecomunicacions, Elèctrica i Electrònica (amb el 80,4% de representativitat), àmbit en el qual torna a destacar també en transferència de coneixement.Las mejores universidades en las que estudiar un grado de las ramas STEM
(Notícia publicada a Cinco Días, el 22/05/2019)


Comparació simultània amb 96 països

En aquesta edició del rànquing s'han assolit les 2.522 titulacions impartides per 73 universitats, que representen el 90% de les 81 universitats espanyoles que imparteixen ensenyaments de grau. D'aquest total, 48 són públiques (el 100% de les universitats públiques espanyoles) i 25 privades (el 75,8% de les universitats privades).

A més, la integració del Rànquing CYD amb l'U-Multirank permet comparar les universitats espanyoles amb més de 1.700 universitats de 96 països.