La UPC desenvolupa amb normalitat el primer Consell de Govern celebrat per videoconferència com a conseqüència de l’estat d’alarma

La UPC desenvolupa amb normalitat el primer Consell de Govern celebrat per videoconferència com a conseqüència de l’estat d’alarma
+
Descarregar

Moment de la sessió telemàtica del Consell de Govern, en aquest cas de l'emplaçament de habilitat per a les videoconferències realitzades des del Rectorat

La sessió telemàtica del Consell de Govern, que va tenir lloc l'1 d'abril i en la qual van participar el 92% dels membres d'aquest òrgan, va garantir amb total transparència tant les identitats de les persones membres com la interactivitat, la intercomunicació, la deliberació prèvia als acords i les votacions. La reunió, que va poder ser seguida per la comunitat UPC per streaming, va tenir un nombrós i exitós seguiment.

03/04/2020

L’1 d’abril es va fer a la Universitat Politècnica de Catalunya  · BarcelonaTech (UPC) un Consell de Govern per videoconferència, el primer d’aquestes característiques en el sistema universitari català. El segon Consell de Govern de l’any es va haver de desenvolupar virtualment com a conseqüència de l’estat d’alarma provocada per la crisi sanitària de la COVID-19. La sessió es va fer a través de l’aplicació Meet de la GSuite, que va permetre desenvolupar amb total transparència la reunió en temps real i amb el suport d’un xat, amb garantia de les identitats dels membres de l’òrgan de govern i la interacció a partir de les intervencions i les votacions telemàtiques. El 92% de les persones membres de l’òrgan van participar en la reunió, que també van poder seguir amb normalitat per streaming els membres de la comunitat universitària de la UPC.  

El DECRET LLEI 8/2020, de 24 de març, havia dotat de validesa jurídica aquest tipus de sessions facultant als organismes autònoms, com és el cas de la universitat pública, a celebrar, durant el període de l'estat d'alarma, les sessions dels seus òrgans de govern, encara que els estatuts no tinguin prevista aquesta forma de reunió. El decret estableix que, tal i com es va garantir en la realització del Consell de Govern de la UPC, és necessari assegurar tant la identitat de les persones membres i de les suplents, com la interactivitat i la intercomunicació entre elles en temps real, la deliberació prèvia i la votació dels assistents a través dels mitjans telemàtics adients.

Com és habitual, els acords estan disponibles a govern.upc.edu, en la sessió corresponent al dia 1 d'abril del 2020.