La UPC destaca en Ciències de la Computació i en Enginyeria en el Best Global Universities Rankings

S’ha publicat la cinquena edició del Best Global Universities Rankings, també conegut com l’US News, en què la UPC es posiciona en el lloc 36 del món en l’àmbit de les Ciències de la Computació i en el 60 en el de l’Enginyeria. En la classificació global, la Universitat es classifica entre les millors 500 del món.

16/11/2018

El Best Global Universities Rankings (US News), editat per US News & World Report i gestionat per Clarivate Analytics, té en compte tota una sèrie d’indicadors vinculats a la recerca i reputació de 1.250 institucions d’educació superior. El rànquing inclou una classificació general i una classificació per àrees, en què el número màxim d’institucions classificades varia en funció del volum de publicacions al Web of Science en el període 2012-2016.

En la classificació general, la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) es posiciona en el lloc 448 de les 1.250 universitats classificades, en el 202 a escala europea (de 499 institucions) i lidera el panorama politècnic estatal. Pel que fa a la classificació per àrees, en Ciències de la Computació, la UPC destaca en el lloc 36 del món –de 200 institucions classificades– i en el sisè a escala europea. En Enginyeria, la Universitat es posiciona en lloc 60 del món d’un total de 600 institucions i, a Europa, en el tretzè lloc. En ambdues àrees, la UPC també és líder en el sistema universitari estatal.

L’àrea de les Matemàtiques també obté bons resultats en el rànquing: s’ubica en el lloc 134 del món, el 58 d’Europa i com a primera politècnica d’Espanya, entre les 200 institucions classificades en el rànquing a escala mundial. La Universitat també es classifica en Ciència dels Materials (en el lloc 203 del món i primera politècnica estatal), Química (en lloc 466), Física (en el 534) i, per primer cop en aquest rànquing, en Ecologia i Medi Ambient (en el lloc 387).

La reputació a Europa, el més valorat
Si s’analitza el rànquing segons els indicadors, la UPC obté les millors posicions en les enquestes de reputació regional (contestades per acadèmics europeus) per àmbits de coneixement i, molt especialment, en Ciències de la Computació, que puja al sisè lloc, a més de millorar també en altres sis indicadors més, i en Enginyeria, que es classifica en el lloc 26 del món. També destaca la disciplina de Matemàtiques, que millora posicions en sis indicadors.
 
El Best Global University Rankings obté els resultats dels indicadors de reputació de l’enquesta que realitza Clarivate Analytics entre els acadèmics que tenen publicacions en les seves bases de dades. L’indicador valora els resultats dels darrers cinc anys i, tant a l’hora d’obtenir la mostra com a la de calcular els resultats, es té en compte la distribució geogràfica dels investigadors.

Més informació: