La UPC, entre les 100 millors universitats del món, segons el ShanghaiRanking’s Global Ranking of Academic Subjects

La UPC es manté entre les 100 millors universitats del món en vuit classificacions i és la primera a Espanya en set al ShanghaiRanking’s Global Ranking of Academic Subjects (GRAS) d’aquest any.

30/06/2020

El ShanghaiRanking’s Global Ranking of Academic Subjects (GRAS) posiciona les millors institucions del món en 54 disciplines a partir de l’anàlisi de cinc indicadors centrats en la recerca i en el reconeixement internacional al personal docent i investigador. En l’edició 2020, publicada el 29 de juny, posiciona la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) entre les 100 millors universitats del món en les classificacions de Tecnologia i Ciències Instrumentals (42), Recursos Hídrics (51-75), Enginyeria Civil (51-75), Teledetecció (51-75), Enginyeria de Telecomunicació (76-100), Tecnologies i Ciències dels Transport  (76-100), Matemàtiques (76-100) i Enginyeria Elèctrica i Electrònica (76-100). En el panorama d’universitats de l’Estat, la UPC és la primera en Tecnologia i Ciències Instrumentals, Recursos Hídrics, Enginyeria de Telecomunicació, Tecnologies i Ciències dels Transport, Enginyeria Metal·lúrgica (1-2), Matemàtiques (1-3) i Enginyeria Elèctrica i Electrònica (1-3). També es posiciona com la segona en Enginyeria Civil i tercera en Teledetecció.

Per ser avaluades, les institucions han de tenir un llindar mínim de publicacions a la Web of Science durant el període 2014-2018. Aquest mínim oscil·la entre 25 i 300, en funció del camp. Més de 4.000 universitats s’han col·locat en una o vàries classificacions del rànquing. 

Aquest any hi ha hagut un canvi metodològic en un dels cinc indicadors analitzats en el rànquing: en lloc del número total d’articles per disciplina (PUB), tenen  en compte el número d’articles publicats en revistes del primer quartil (1Q) d'acord amb el seu factor d'impacte. El període considerat  en aquesta edició per als indicadors bibliomètrics és el quinquenni 2014-2018, i la base de dades consultada és InCites de Clarivate Analytics. El pes de cada indicador varia en funció de la disciplina o grup de disciplines, per tal d’adaptar-ho millor a les característiques del camp.     

La taula de correspondències entre categories de la Web of Science i disciplines del rànquing es pot consultar en aquest enllaç.