La UPC, entre les tres universitats més ben valorades de l’Estat, segons l’U-Multirank 2021

En l’edició 2021 de l’U-Multirank, una iniciativa de la Comissió Europea per oferir una visió multidimensional de les universitats, la UPC millora resultats i se situa entre les tres universitats espanyoles més ben posicionades.

06/10/2021

Amb 13 indicadors valorats amb el rang més alt (A), la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) se situa entre les tres universitats de l’Estat més ben valorades en l’edició 2021 de l’U-Multirank, per darrera de la Universitat Pompeu Fabra (UPF)  i compartint segon lloc amb la Universidad Carlos III de Madrid.

En les cinc grans dimensions que analitza el rànquing, la UPC torna a destacar en ‘Compromís amb el Territori’, obtenint la màxima valoració en els indicadors que avaluen les publicacions amb empreses de la regió, els titulats de grau i màster que treballen en el territori o el percentatge de publicacions amb agents d’àmbit regional. En la dimensió de ‘Recerca’, la Universitat obté el rang més alt (A) en dos indicadors, que fan referència al percentatge de publicacions interdisciplinars i al nombre de publicacions per nombre d’estudiants; en ‘Transferència del Coneixement’, en el percentatge de publicacions amb empreses i en les publicacions citades a les patents; quant a la dimensió ‘Orientació Internacional’, destaca en la mobilitat d’estudiants i en el nombre de titulats de doctorat estrangers, i pel que fa a la dimensió ‘Ensenyament i Aprenentatge’, es posiciona en equitat de gènere.

L’U-Multirank és un rànquing universitari promogut per la Unió Europea que avalua més de 1.900 universitats de 97 països a partir de l’anàlisi d’una bateria d’indicadors agrupats en cinc grans dimensions: Ensenyament i Aprenentatge, Recerca, Transferència del Coneixement, Orientació Internacional, i Compromís amb el Territori.