La UPC, primera politècnica a Espanya, en el rànquing QS

La reputació acadèmica, punt fort
La reputació acadèmica continua sent, en l’edició del 2020, l’indicador en el qual la UPC assoleix millors posicions a escala internacional, classificant-se en el lloc 240. La segona millor posició l’obté en reputació entre ocupadors, en el lloc 270. Pel que fa a les puntuacions, la millor és la del rati de personal docent i investigador (PDI) per estudiant (53,1), indicador en el qual la UPC es col·loca en la posició 282 a escala mundial.

Pel que fa a les medianes globals, la UPC se situa per sobre en tres dels quatre indicadors que mesuren ratis: concretament en el rati de PDI per estudiant (amb un 10,7, mentre que la mediana general  és de 8,1); en el d’estudiantat internacional per estudiant autòcton (amb un 13, 4  respecte al 10, 8 global) així com en el nombre de citacions per PDI (amb un 38,1 respecte al 37 global).

La UPC es manté entre les 300 millors universitats del món (aquesta vegada a la posició 300); entre les 200 europees (aquest cop en el lloc 127) i com la primera politècnica estatal, segons l’edició del QS World University Rankings 2020, publicada el 19 de juny del 2019. La reputació acadèmica és l’indicador en el qual la UPC assoleix millors posicions a escala internacional. A més, la Universitat supera la mediana global en els ratis de PDI per estudiant; d’estudiantat internacional per estudiant autòcton, i en el nombre de citacions per PDI.

19/06/2019

El QS World University Rankings (QS WUR) avalua les universitats considerant sis indicadors agrupats en quatre àmbits: internacionalització, qualitat de la docència, recerca i reputació. En la darrera edició del QS WUR, la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) es manté entre les 300 primeres universitats del món, amb una puntuació global del 34,5. El rànquing, encapçalat per l’Institut de Tecnologia de Massachusetts i les universitats d’Stanford i de Harvard (les tres institucions dels Estats Units), abasta en aquesta darrera edició 1.620 institucions (600 més que en l’anterior), de les quals 27 formen part del sistema universitari espanyol.

A escala europea, la UPC es manté de nou entre les 200 millors institucions de les 400 classificades, en el lloc 127 i se situa al voltant d’institucions com l’Institut Estatal de Física i Tecnologia de Moscou (Rússia), la Universitat de Frankfurt (Alemanya), la Universitat de Strathclyde (Regne Unit) i la Universitat de Tartu (Estònia). A Europa, la institució més important del rànquing és la Universitat d'Oxford, la qual assoleix, a més, la quarta posició mundial, mentre que a l’Europa continental encapçala el rànquing l’Escola Federal Politècnica de Zurich (Suïssa), que ha ascendit fins a la sisena posició a escala internacional.

En el sistema universitari estatal, la UPC també continua sent la primera politècnica a Espanya en aquesta edició del rànquing.

Evolució positiva però fluctuant
En funció de la posició que ocupa en la classificació internacional, la UPC se situa entre el 28 % superior de totes les institucions analitzades pel QS WUR 2020, segons l’informe dels editors. Tot i ser un percentatge d’1,1 % inferior al de l’edició anterior (quan va ser del 26,9 %), l’evolució de la UPC del 2014 fins al 2020 en aquest rànquing ha estat positiva, encara que fluctuant, segons es mostra en la gràfica següent (percentils del posicionament):

Font: QS WUR (2019) Who Rules? 2020 Fact File. Universitat Politècnica de Catalunya

Si es mira la progressió en la classificació final, durant el mateix període la UPC ha arribat a escalar fins a 45 posicions en aquest rànquing, passant del lloc 345 l’any 2014 al 300 a l’actual.

Font: QS WUR (2019) Who Rules? 2020 Fact File. Universitat Politècnica de Catalunya


Descens de posicionament paral·lel al de la inversió
Segons els resultats d’aquesta edició, més de la meitat de les universitats espanyoles del rànquing (14 de 27) han perdut posicions i, la majoria d’elles (21 de les 27), han rebut menys puntuació en l’indicador de reputació acadèmica i en el del rati de professorat internacional.

Els editors del rànquing assenyalen també que el descens del posicionament coincideix amb el descens de finançament en recerca i desenvolupament (R+D) que han viscut les universitats espanyoles durant sis anys consecutius (2008-2014), i afegeixen que, tot i l’augment del 8,3% previst pel Govern espanyol a partir de l’any 2018, la inversió en recerca necessita temps per donar fruits i fer-ne visibles els resultat.

Més informació