Sis pimes catalanes milloren en l’àmbit de la bioenergia en el marc del projecte europeu SecureChain

La UPC ha liderat una iniciativa europea de suport empresarial destinada a promoure nous negocis de bioenergia —energia renovable procedent de l'aprofitament de la matèria orgànica— en l’àmbit rural, sota criteris innovadors i amb l’assessorament a pimes.

08/10/2018

La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), juntament amb el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC) i amb la col·laboració del Clúster de la Biomassa de Catalunya, ha liderat i dirigit el projecte SecureChain a Catalunya. La iniciativa forma part del programa d’investigació i innovació Horizon2020 de la Unió Europea.

A Europa, el sector de la bioenergia està dominat per petites i mitjanes empreses. L’any 2015 aquest tipus d’energia va representar el 61% del consum d’energies renovables i el 10% de la combinació de fonts d’energia a la Unió Europea. A més, el sector ha mostrat un creixement anual del 4,83% entre els anys 2000 i 2015.

El projecte SecureChain, que es va iniciar el 2015 i va concloure el juliol passat, s’ha centrat a oferir tasques de mentoria a un conjunt d'empreses que cercaven millorar o implementar l'ús de la bioenergia en els seus processos productius. Per aconseguir-ho, els promotors de SecureChain tenien com a objectiu assessorar estratègicament en decisions empresarials i en inversions en equipaments, i assegurar la viabilitat financera de les pimes. D'altra banda, han ofert sessions formatives i pràctiques d’aprenentatge, han ajudat a cercar noves inversions i han valorat l’impacte mediambiental dels projectes, els quals abastaven tota la cadena de bioenergia, des de la recollida de biomassa i la producció de combustible fins a la conversió i distribució energètica.

SecureChain ha comptat amb la participació de més de 20 pimes —seleccionades mitjançant un concurs obert on proposaven el seu propi projecte pilot—, agències energètiques, organitzacions de clústers i centres de recerca de sis regions europees de Catalunya, Alemanya, Països Baixos, Suècia, Grècia i Estònia. Aquestes zones comprenien diferents mercats i barreres tècniques i socioeconòmiques en el sector europeu de la bioenergia. A Catalunya, les empreses que han rebut l’assessorament de la UPC han estat Novalia Sinergie, Sala Forestal, La Fageda Fundació, Wattia, Aiguasol i Probiomassa.

Els investigadors de la UPC Pol Arranz i Frederic Horta, coordinadors del projecte i supervisors de l’activitat i els controls de qualitat de les pimes catalanes, asseguren que les tasques de mentoria s’han dut a terme “adaptant-se a la mida i condicions de cada empresa, entrant en els processos productius i observant la seva evolució”.

Una de les empreses catalanes, Novalia Sinergie, ha estat destacada a l’informe final del projecte com a un dels cinc casos d'èxit en la implementació del programa pilot. El seu objectiu ha estat ampliar la producció de pèl·lets, fet que han aconseguit amb l’addició d’una nova línia per a pèl·lets industrials i amb la certificació de qualitat dels seus productes.

El programa pilot de Sala Forestal s’ha basat a reduir els costos de transport a l’hora de distribuir biomassa a petita escala. Mitjançant un estudi econòmic, s’ha desenvolupat un nou model logístic per reduir els costos de transport fins a un 30% i les emissions de CO2 en gairebé un 50% respecte al seu sistema de distribució actual.

Per la seva banda, Probiomassa ha enfocat el seu projecte a ampliar la seva activitat de distribució de pèl·lets i com a empresa de serveis energètics.

Més energia renovable i creació de llocs de treball
Arran de la cloenda de SecureChain, els socis del projecte han superat aquest setembre l’auditoria financera i tècnica final de la Comissió Europea, on s’ha fet palès l’èxit del projecte. En tres anys s’ha aconseguit que la suma de tots els programes pilot hagi produït un volum de biomassa addicional mobilitzada de 142.000 tones l’any, una producció d’energia renovable final de 2,3 milions GJ/any, una reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle de 40.100 tones CO2 eq./any, la creació de 90 llocs de treball directe i indirecte a temps complet per any i una suma total d’inversions de 10,2 milions d’euros.

Actualment, i arran dels bons resultats obtinguts, s’està valorant fer una ampliació de la iniciativa per a una segona fase que inclouria més regions i/o empreses. Tanmateix, la UPC ja ha emprès una línia de continuïtat individualitzada, i segueix treballant des de l’assessorament privat amb els sis projectes empresarials catalans.