La UPC i l’ESMUC oferiran, a partir del curs 2020-2021, la doble titulació de Matemàtiques i Música, l’única a Catalunya

A partir del proper curs acadèmic, la Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME) de la UPC i l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) impartiran la doble titulació del grau en Matemàtiques i el títol superior de Música, uns estudis que permetran obtenir els dos títols en cinc cursos acadèmics amb un pla d’estudis adaptat.

27/05/2020

La doble titulació Matemàtiques i Música que oferiran conjuntament a partir del proper curs la Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME) de la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) i l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) és la primera proposta educativa a Catalunya que permet compaginar ambdós estudis alhora. Neix de la necessitat de disposar d’un doble títol que doni resposta a la demanda d’una part de l’estudiantat que, fins ara, havia de triar entre una titulació o l’altra. A partir d’ara, la doble titulació de Matemàtiques i Música permetrà obtenir els dos títols en cinc cursos acadèmics a partir d’un pla d’estudis adaptat, amb una càrrega lectiva d’uns 420 crèdits ECTS, en lloc dels 480 que s’han de cursar a les dues titulacions per separat. La proposta és el resultat de la col·laboració entre la UPC i l’ESMUC, que al llarg dels darrers anys han anat detectat vocacions musicals en estudiants de Matemàtiques i viceversa.

Estudis d’excel·lència amb una alta inserció laboral
El grau en Matemàtiques de la UPC i el títol superior de Música de l’ESMUC són estudis de referència per la seva qualitat, alt nivell i exigència acadèmica. D’una banda, el grau en Matemàtiques de l’FME està acreditat amb el segell d’excel·lència per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya). És un dels graus amb la nota d’accés més alta de Catalunya, triat per l’estudiantat amb millor expedient acadèmic, i té una inserció laboral del 100% dels titulats i titulades, segons dades de l’AQU Catalunya. L’FME, creada el 1992, és un centre reconegut per la seva qualitat docent i acadèmica.

D’altra banda, el títol superior de Música de l’ESMUC, que equival a un grau universitari, també té l’acreditació de l’AQU Catalunya i els seus titulats i titulades tenen una inserció laboral del 89 %, segons dades de la mateixa agència. L’ESMUC, creada l’any 2001, és un centre de referència internacional per la seva excel·lència formativa i l’únic centre públic que atorga a Catalunya el títol superior de Música.


Aquests estudis, que s’iniciaran el proper mes de setembre amb una oferta de cinc places, s’orienten a estudiantat amb altes capacitats tant per a les matemàtiques com per a la música, amb interès per desenvolupar la seva carrera professional en aquests àmbits. Es podrà cursar des de les especialitats musicals de Composició i Interpretació, que formen professionals preparats per treballar amb els formats i mitjans i en els gèneres i contextos que s’adaptin millor a la demanda laboral actual.

Per accedir als estudis, caldrà superar la nota de tall del grau en Matemàtiques de l’FME, així com una prova específica de matemàtiques i la prova d’accés als estudis de l’ESMUC. Els estudiants interessats s’hauran de matricular dels crèdits a preu públic corresponents al grau en Matemàtiques que imparteix l’FME (204 crèdits) i dels crèdits del títol superior de Música de l’ESMUC (216 crèdits), equivalents als preus universitaris de grau en ensenyaments tècnics.

Les assignatures de matemàtiques es faran a l’FME, a Barcelona, i les de música s’impartiran a l’ESMUC (Edifici de L’Auditori).

A més de les professions vinculades als estudis musicals, els titulats i les titulades en aquesta doble titulació tindran accés a llocs de treball relacionats amb la recerca i docència universitària, la interpretació i composició de música en qualsevol àmbit (com a solistes o en formacions orquestrals i de cambra, composició de bandes sonores, etc.), la banca i les finances, les assegurances i els serveis, la docència a secundària, el sector de la indústria, les TIC, l’àmbit biosanitari, la consultoria i l’administració, entre d’altres.

Una aliança que va més enllà
La programació d’aquest itinerari de doble titulació és la primera col·laboració entre la UPC i l’ESMUC, i la voluntat d’ambdues institucions públiques és continuar treballant conjuntament per desenvolupar altres projectes compartits. Una aliança que, d’altra banda, representa un pas més en la línia d’apropar l’àmbit científic i tecnològic a les arts, les humanitats i la cultura. I aquest és un dels objectius del programa UPCArts, mitjançant el qual s’ofereix a la comunitat universitària una completa agenda d’activitats en col·laboració amb diferents institucions culturals i artístiques. En el marc d’aquest programa, la UPC també col·labora amb conservatoris de música per oferir activitats conjuntes.

Per al degà de l’FME de la UPC, Jaume Franch, “aquesta col·laboració és una iniciativa que permetrà, a estudiants amb altes capacitats tant per a les matemàtiques com per a la música, no haver de triar entre una de les dues disciplines quan arriben a l’edat universitària. Això referma el compromís de l’FME amb l’excel·lència i amb el compromís social, ja que, com a universitat pública, ens posem al servei de la societat en aquesta demanda que, fins ara, no estava coberta”.

En opinió de la directora general de l’ESMUC, Núria Sempere, “estem posant de costat dues disciplines que responen al mateix tipus de pensament, superant la visió instrumental de servitud de les matemàtiques a la construcció musical o de la música a desenvolupar el pensament matemàtic incardinant-lo com s’incardinen ara dues institucions superiors que procedeixen de tradicions diferents però que persegueixen el mateix objectiu: generar nou coneixement i posar-lo al servei del creixement del benestar de la comunitat.

Músics i matemàtics destacats al llarg de la història
Segons els experts, les matemàtiques i la música tenen en comú que són dues disciplines que necessiten de la creativitat per poder desenvolupar-se, són llenguatges abstractes que requereixen aprenentatge per poder desxifrar-los. Al llarg de la història s’ha demostrat que les matemàtiques i la música guarden relació,  fins i tot han tingut la seva influència en l’evolució de la teoria musical. A l’antiga Grècia, el filòsof i matemàtic Pitàgores ja va descobrir la importància de les matemàtiques en la música: va detectar que en l’escala musical, l’octava té una proporció matemàtica de 2/1, afiançant així la primera i l’última nota de l’escala musical.

Com aquest, hi ha nombrosos elements que entrellacen la música amb les matemàtiques. Si s’analitza qualsevol partitura musical, es descobreix la presència de les matemàtiques en la seva notació, l’estructura interna, l’harmonia i la composició. La vibració d’una corda, per exemple, és un fenomen complicat que ha estat estudiat per  matemàtics i físics  eminents d’entre els  segles  XVII  al  XIX,  com ara Taylor,  Fourier,  Bernoulli,  Euler, D’Alembert, Lagrange i Dirichlet.

Es poden trobar elements matemàtics en la base compositiva de moltes obres. Un clar exemple es troba en l’obra de Johann Sebastian Bach ―contemporani d’alguns dels grans matemàtics i científics de la història com Leibiniz, Newton i Euler―, la qual està plagada de claus numèriques.

Així mateix, hi ha personatges històrics que han estat lligats a la música, com el filòsof i escriptor del segle XVIII Jean-Jacques Rousseau o el físic Albert Einstein, al segle XX, que va trobar inspiració per a les seves investigacions científiques en la música. La música estocàstica de Yannis Xenakis, però, esdevé referència en l’assemblatge d’ambdues disciplines al servei de la creació musical.

En l’actualitat també trobem músics coneguts que han estudiat matemàtiques, entre d’altres: Arthur Garfunkel, del duo Simon and Garfunkel; el guitarrista i fundador de Coldplay Jon Buckland; el músic Brian May, de la banda de Queen; el compositor Philip Glass o la cantant Barbara Hendricks.