La UPC impulsa un pla estratègic de les TIC

La UPC inicia l’elaboració d’un Pla estratègic dels sistemes d’informació de la Universitat, un projecte que s’emmarca dins dels objectius del Pla d’Actuacions UPC 2018-2021 de cara a transformar la UPC en una universitat plenament digital.

02/10/2018

Una de les principals iniciatives de govern previstes per al període 2018-2021 és impulsar el Pla d'Actuacions UPC a través dels serveis TIC de la UPC. Amb aquest motiu, es durà a terme un pla estratègic dels sistemes d’informació de la Universitat, que durarà sis mesos, i que servirà per analitzar no només els serveis d’informació de la Universitat, sinó també les infraestructures, la seguretat, les metodologies de treball, la governança i la gestió del talent de les persones.

Per assolir aquest repte de fer de la UPC una universitat plenament digital, previst en el Pla d'Actuacions UPC, concretament en el punt 8 dels Reptes i objectius estratègics, es preveu doncs facilitar, agilitzar i estandarditzar les eines TIC i de seguretat bàsiques de la comunitat UPC, proporcionar l’accés integrat a tota la informació institucional, promocionar l’elaboració del material audiovisual i avançar en la implementació de l’administració electrònica. Un dels objectius també és crear un Comitè de Govern de les TIC i millorar l’encaix entre els serveis TIC de les Unitats Transversals de Gestió (UTG) i els serveis TIC de Serveis Generals.

Aquest Pla estratègic que es posa en marxa s’estructurarà en tres fases: estudiar l’estat de les TIC a la Universitat, analitzar les diverses alternatives per assolir els objectius i reptes previstos al Pla d’Actuacions i decidir les opcions que cal seguir i la distribució de recursos disponibles.

En el desenvolupament del pla es preveu la participació de diferents interlocutors de la Universitat.