La UPC, líder en docència, recerca i innovació, i inserció laboral, segons l’U-Ranking 2023

La nova edició de l’U-Ranking destaca la UPC al capdavant de les universitats espanyoles en la classificació global. També posiciona la Universitat com la primera en docència i la segona en recerca i innovació. I és, a més, una de les universitats amb major índex d'inserció laboral d'Espanya.

08/06/2023

S’ha publicat l’onzena edició de l’U-Ranking, una iniciativa de la Fundación BBVA i l’Institut Valencià d’Investigacions Econòmiques (Ivie), que analitza l’activitat del sistema universitari espanyol a partir de 20 indicadors agrupats en dues grans dimensions (docència, i recerca i innovació), agrupats en quatre àmbits d’anàlisi: recursos, producció, qualitat i internacionalització. A l’edició 2023, el rànquing analitza 71 universitats, 48 públiques i 23 privades. L’U-Ranking publica dos tipus de classificacions, que incorpora al seu web: l’U-Ranking, que ordena les universitats pel seu rendiment, i l’U-Ranking-Volum, que les ordena a partir de valors absoluts.

Pel que fa als rànquings de rendiment (U-Ranking), la Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech (UPC) es manté al capdavant de les universitats de l’Estat, compartint lideratge amb les universitats Pompeu Fabra (UPF) i Carlos III de Madrid (UC3M). En la dimensió de docència, la UPC es manté també en la primera posició, que comparteix amb altres cinc universitats. En la dimensió de recerca i innovació, la UPC es manté a la segona posició.

Quant al rànquing de Volum (U-Ranking-Volum), a escala global, la UPC se situa en desena posició; en la dimensió de docència, se situa en la vuitena; i en la dimensió de recerca i innovació, es manté en la sisena.

Recerca i innovació, el més destacat
A més d’aquestes classificacions, els editors de l’U-Ranking publiquen una fitxa per universitat, on incorporen diferents taules i gràfiques interactives amb els resultats de cada institució per cada indicador analitzat. La UPC destaca en la dimensió de recerca i innovació, en què se situa per sobre de la mitjana estatal en tots els indicadors i obté els millors resultats en: fons d’investigació europeus respecte al PDI doctor, contractes de personal de recerca respecte pressupost, així com percentatge de publicacions en el primer quartil. En aquests tres casos, la Universitat assoleix el valor màxim (100).

La productivitat de la UPC és superior a la que li correspondria en funció dels seus indicadors de volum. Així es veu reflectit en el gràfic que publiquen els editors del rànquing en l’informe exhaustiu de resultats, i que posiciona les institucions en funció del seu assoliment a l’U-Ranking (Rendiment) i a l’U-Ranking-Volum.

Líders en inserció laboral
L’edició 2023 de l’U-Ranking incorpora una eina amb indicadors de la inserció laboral dels diferents estudis universitaris, així com les diferències existents en funció de la universitat que els ofereix. L’eina permet consultar els resultats, per camps d'estudi, i per titulacions i universitats. La UPC ocupa el rang 2-4 entre les 67 universitats analitzades (llegiu la notícia: La UPC, una de les universitats amb major índex d'inserció laboral d'Espanya, segons l’U-Ranking).

Amb tots aquests resultats, els autors del rànquing també destaquen que la UPC, juntament amb la UC3M, es troba entre les universitats més ben posicionades pel que fa a la inserció laboral dels seus titulats i titulades, i s’ha situat també al capdavant de la classificació general d’universitats a l’U-Ranking 2023. A més, són les dues úniques universitats que se situen en els deu primers llocs dels rànquings específics de docència i de recerca i innovació.

Graus UPC al capdavant de l’Estat
El web del rànquing ofereix també la funcionalitat d’obtenir llistes pel que fa a branques i titulacions de grau. Si es manté la ponderació proposada per defecte pels editors, que és la mateixa que utilitzen per al rànquing (56% a docència i 44% a recerca i innovació), diverses titulacions de grau de la UPC ocupen el primer rang de tot l’Estat en les seves respectives branques, o bé en solitari, o bé compartint aquesta posició amb titulacions d’altres universitats.

A la branca d’Arts i Humanitats:

 • Grau en Disseny, Animació i Art Digital 

A la branca de Ciències:

 • Grau en Ciències i Tecnologies del Mar  
 • Grau en Matemàtiques

A la branca d’Arquitectura i Enginyeria:

 • La doble titulació de grau en Enginyeria de Sistemes Aeroespacials i Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació o Enginyeria Telemàtica
 • Grau en Enginyeria Informàtica
 • Grau en Enginyeria Alimentària
 • Grau en Estudis d’Arquitectura
 • Grau en Enginyeria de Geoinformació i Geomàtica
 • Grau en Paisatgisme
 • Grau en Tecnologies Marines
 • Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació
 • Grau en Enginyeria Civil
 • Grau en Nàutica i Transport Marítim

A la branca d’Enginyeria Industrial:

 • La doble titulació de grau en Enginyeria de Sistemes Aeroespacials i Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació o Enginyeria Telemàtica
 • Bachelor's degree in Industrial Technologies and Economic Analysis
 • Grau en Enginyeria de Materials
 • Grau en Enginyeria Química
 • Grau en Enginyeria de Sistemes Biològics
 • Grau en Enginyeria d’Automoció
 • Grau en Enginyeria de Sistemes Aeroespacials
 • Grau en Enginyeria de l’Energia
 • Grau en Enginyeria Electrònica, Industrial i Automàtica
 • Grau en Enginyeria Mecànica
 • Grau en Enginyeria Elèctrica
 • Grau en Enginyeria Biomèdica
 • Grau en Enginyeria del Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte