La UPC, líder en transferència del coneixement, segons el rànquing CYD

En la vuitena edició del rànquing CYD, la UPC se situa al capdavant de les universitats espanyoles en transferència del coneixement, compartint la primera posició amb la UAB. Destaquen també els bons resultats de la Universitat en internacionalització.

18/05/2021

La Fundació CYD ha presentat els resultats de la vuitena edició del Rànquing CYD, que analitza 77 universitats espanyoles a partir d’una bateria d’indicadors, agrupats en cinc grans dimensions: ensenyament i aprenentatge; recerca; transferència del coneixement; orientació onternacional, i contribució al desenvolupament regional.

El Rànquing CYD no ofereix resultats a partir d’un indicador de síntesi, sinó que ho fa per indicador, tenint en compte la seva posició respecte al conjunt d’universitats estatals. Això fa que no es publiqui una llista única, sinó tantes llistes com indicadors s’analitzen. Els indicadors són qualificats d’alt, mig o baix rendiment, en funció de la posició de la institució en la distribució global.

En l’edició 2021 del rànquing, l’àmbit en què la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) obté els millors resultats –entesos com a percentatges d’indicadors amb un nivell alt de rendiment per dimensió– continua sent el de transferència del coneixement (amb un 87,5% d’indicadors amb un rendiment alt), seguit del d’internacionalització (amb un 71,4% d’indicadors situats al rang superior).

Els editors del rànquing també llisten les universitats que ocupen les primeres posicions, tant a escala global com per àmbit, a partir del nombre d’indicadors per grup de rendiment (alt, mig o baix) que obtenen. Així, en l’edició 2021 del rànquing, la UPC se situa com a líder a l’Estat en transferència del coneixement, compartint la primera posició amb la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).