La UPC participa en un projecte per transformar residus de paper en primeres matèries secundàries

La UPC participa en un projecte per transformar residus de paper en primeres matèries secundàries
+
Descarregar

Diagrama circular del projecte

La UPC participa en un projecte per transformar residus de paper en primeres matèries secundàries
+
Descarregar

Demostració a escala real dels pilots desenvolupats a Espanya

La UPC col·labora en el projecte europeu PaperChain, una iniciativa que vol desenvolupar un model d’economia circular que aprofiti els residus generats per la indústria del paper i els empri com a primeres matèries en els sectors de la construcció, miner i químic. Les primeres proves, a Espanya, s’estan realitzant a la província de Saragossa, on s’està comprovant la viabilitat de l'ús de cendres com a conglomerants alternatius per a carreteres.

24/10/2018

El projecte PaperChain, coordinat per Acciona, compta amb la participació de 20 socis de cinc països europeus i inclou demostracions a gran escala en diversos entorns operatius: en el sector de la construcció, a Espanya (capes de sòl estabilitzat en carreteres), a Portugal (asfalts i formigons) i a Eslovènia (materials compostos per a estabilització de talussos); i a Suècia, en el sector químic (bioetanol per a productes químics secundaris) i en el sector miner (capes segellants d’enderrocs). Amb un pressupost de 7,8 milions d'euros, el projecte està finançat pel programa d’investigació i innovació Horizon 2020 de la Unió Europea.

Un equip d’investigadors del grup de recerca Materials de Construcció i Carreteres (MATCAR) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), format per Rodrigo Miró, Adriana Martínez, Félix-Edmundo Pérez , Marilda Barra i Diego Aponte, participa en el projecte. En concret, en la millora i l’estabilització de les explanades en què es recolza el ferm de la carretera. En aquestes superfícies, el conglomerant habitualment emprat per reforçar la resistència al trànsit —ciment o calç— és substituït per cendres procedents de la indústria paperera. L'ús d'aquestes cendres permet importants reduccions de la petjada de carboni en la construcció de carreteres ja que el ciment i la calç són importants emissors de CO2.

L’equip d’investigadors també s’ocupa de caracteritzar els materials a emprar —sòls i cendres—, així com d’avaluar les propietats mecàniques de la seva combinació resultant, a fi de definir la fórmula de treball a utilitzar en les etapes de construcció. Aquesta etapa també inclou un estudi de durabilitat mitjançant assajos que simulen els efectes climàtics a llarg termini.

Casos pràctics a Saragossa
Per comprovar la viabilitat de l’ús de les cendres, s’ha realitzat un monitoratge tècnic de dos trams de prova a la província de Saragossa mitjançant un sistema d'auscultació. El primer tram s’està realitzant aquest mes d’octubre a Ejea de los Caballeros i consisteix en l'estabilització d'un camí sense pavimentar —d’un quilòmetre de longitud— en l'entorn d’un parc periurbà.

El segon tram de prova, que s’està construint a Villamayor de Gállego, consisteix en la renovació del ferm d’un carrer d’un quilòmetre de longitud mitjançant l'execució d'una capa de sòl estabilitzat.

L'efecte de les cendres en aquests sòls es tradueix en la millora del comportament d'aquests pel que fa a la durabilitat, minimitzant problemes a llarg termini de possibles expansions. A més, aquesta zona de Saragossa té una extensa xarxa de camins rurals.