La UPC participa en una xarxa europea per a la igualtat de gènere en l’àmbit de la informàtica

37 socis europeus han posat en marxa la Xarxa europea per a l’equilibri de gènere en Informàtica, un espai de col·laboració científica que treballarà durant els propers quatre anys per millorar la representació de les dones en els àmbits TIC. És una iniciativa finançada per la Unió Europea dins les accions COST i compta amb la participació de la Facultat d’Informàtica de Barcelona de la UPC.

11/01/2021

Les dones estan poc representades en l’àmbit de la informàtica a tots els nivells, des dels estudis universitaris i de postgrau fins a la participació i el lideratge acadèmic i industrial. Tot i que el problema és evident, el progrés ha estat invariablement lent, malgrat l’impuls de canvi que s’està produint a tot Europa. Per tant, l’augment de la representació femenina en aquesta àrea de la ciència continua sent un gran repte per a l’acadèmia, la política i la societat en general. Però, com augmentar l’interès de les noies pels estudis i les professions relacionades amb la informàtica? Com fomentar que les investigadores doctorals i postdoctorals continuïn la carrera acadèmica en departaments d’informàtica? Com ajudar les dones joves a trencar el sostre de vidre que les impedeix accedir a càrrecs superiors en aquest camp?

Aquests són alguns dels reptes que es planteja la COST Action EUGAIN: European Network For Gender Balance in Informatics. Amb la participació de socis de 37 països, entre els quals s'inclou la Facultat d’Informàtica de Barcelona (FIB) de la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC), aquesta xarxa científica europea es posa en marxa per liderar els esforços de països, institucions i comunitats de recerca. Entre altres resultats, l'acció proporcionarà a la comunitat acadèmica, a responsables polítics, a la indústria i a altres grups d'interès una sèrie de recomanacions i directrius que permetin millorar l’equilibri de gènere en informàtica.

Tal i com explica Àngela Nebot, investigadora del grup de recerca Intelligent Data Science and Artificial Intelligence (IDEAI-UPC), representant de la FIB al projecte i membre del comitè de gestió del mateix, “l’objectiu és establir una xarxa d’excel·lència eficaç i duradora per avançar en coneixements i mètodes per millorar l’equilibri de gènere en informàtica. Aquesta xarxa fomentarà la col·laboració sostenible, facilitarà l’intercanvi de coneixements i experiències, i farà èmfasi en les millors pràctiques d’intervenció”.

Al llarg dels propers quatre anys des de la xarxa es promouran polítiques i pràctiques d’intervenció que facilitin el reclutament i la selecció d’estudiants, investigadores i professores i l’impuls de les seves carreres. Així mateix, entre d’altres accions, es cooperarà amb la indústria per afavorir la creació d’oportunitats laborals per a estudiants i investigadores joves. Per tal de crear cosciència de la bretxa de gènere en informàtica i contrarestar els seus efectes, es duran a terme accions de comunicació i es publicaran manuals i bones pràctiques. Així mateix, s’organitzaran fòrums i grups de treball per intercanviar i desenvolupar coneixements, pràctiques i polítiques.  

Amb aquestes accions es pretén reduir la bretxa de gènere en el sector de les TIC mitjançant l'atracció de més noies a l'educació superior informàtica, així com potenciar la participació de les dones TIC en el món acadèmic, la indústria i altres sectors, i millorar les seves perspectives professionals. D’aquesta manera, s’augmentarà l’oferta laboral europea i l'activitat del mercat, fent que les dones puguin accedir a llocs de treball estables i ben remunerats. Així mateix, s’ajudarà a aprofitar més talent femení en els camps de la recerca i la innovació.

Per fer realitat aquests objectius, la xarxa comptarà amb un finançament de 73.000 euros per al període de desembre de 2020 a abril de 2021, amb fons del programa europeu Horizon 2020. Es preveu que anualment el finançament arribi als 122.000 euros.

Fer front als reptes científicis, tecnològics i socials
La Cooperació Europea en Ciència i Tecnologia (COST) és una organització per impulsar la creació de xarxes de recerca, les anomenades COST Actions. L’objectiu és oferir un espai obert per a la col·laboració científica que permeti reforçar la capacitat d’Europa per fer front als reptes científics, tecnològics i socials. Actualment, l’associació té 292 accions en curs que involucren a 45.000 investigadors i investigadores.

El finançament COST complementa els fons nacionals de recerca amb un finançament per a quatre anys que cobreix activitats de col·laboració de les xarxes, com ara tallers, conferències, reunions de grups de treball, escoles de formació, missions científiques a curt termini i activitats de difusió i comunicació. COST compta amb el suport del programa marc Horizon 2020 de la Unió Europea.